ABUS

KRANAR PÅ EN HÖG NIVÅ
Upplev ABUS

FASCINERANDE INBLICK I KRANVÄRLDEN


Åk tillsammans med en travers och upplev tekniken, 8 m. ovanför golvet, provkör vår olika kransystem med och utan laster ...
Aktuella referenser

SISTEVEN, S.L.U.: Arbetsplatser och lager för ventilationssystemtillverkare utrustade med ABUS svängkranar och traverser


Den nästan 25-åriga framgångssagan för SISTEVEN, ett ledande varumärke inom området industriella ventilationssystem, fortsätter: Företaget baserat i Madrid har återigen utökat sin produktionskapacitet avsevärt. För den nya anläggningen, som har blivit det nya företagets huvudkontor, var det viktigt för anläggningsplanerarna att förlita sig på moderna produktionsprocesser.

Tips

ABUS Service


Med ABUS Service får ni ett avtal om regelbundet återkommande FU (Förebyggande Underhåll). Detta ger er en säkrare användning och ett mer effektivt utnyttjande av er kran då vi går igenom kranen och säkerställer krandriften. Med ett ABUS Service avtal följer ni också det som återges i Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap, som anger att fortlöpande tillsyn och journal ska föras.

Krantillbehör

EFFEKTIVITET PÅ ALLA NIVÅER


Referensprojekt

REFERENSPROJEKT

Referensprojekt / Lösningar

VÅRA ABUS KRANLÖSNINGAR 

I alla producerande företag måste transporthantering i någon form hanteras.

Här kan ni se exempel på olika innovativa lösningar som ABUS erbjuder världen över.

Kundservice

KONTAKTINFORMATION

ABUS kranar håller hög kvalitet vilket gäller även för ABUS Service, som tillhandahålls av ABUS Sverige Gruppen.

Vårt servicekoncept ger er effektivare krananvändande och bidrar till säkert användande med förebyggande underhåll. Ni tillhandahåller snabb och kompetent assistans direkt.