Lättraverssystem


Enbalkstravers


Översikt
  • Yttäckande transport
  • Lyftkapacitet: upp till 1 t
  • Kranbalkslängd: upp till 10 m (beroende på lyftkapacitet)
  • Mycket låg egenvikt
  • Mycket lätt att flytta för hand
  • Låg konstruktionshöjd
  • Korta ändlägesmått
  • Stora upphängningsavstånd
Enbalkstravers
Intresserad av denna produkt? Begär in en offert.
ABUS Kransystem AB
Strågatan 5
653 43 Karlstad

Tel.: +46 54 55 56 50
Fax: +46 54 55 56 57

info@abus-kransystem.se