Kranar


Kranar för lätta och tunga transporter

ABUS erbjuder skräddarsydda lösningar baserade på standardkranar och standardiserade telfrar. Med en högeffektiv produktion baserad på standardteknik erhåller ni en kran med bra leveranstid till konkurrenskraftigt pris. Med produktion fokuserad i tyska Gummersbach får ni en kran helt ”Made in Germany” som ger er bra kvalitet och som ger er bra totalekonomi under kranens livstidslängd. Med modulanpassad teknik och genomtänkta lösningar ger det också effektivt underhåll vilket förstärker den positiva livstidsekonomin. Med ABUS Produktförsäkran 5 år, får ni ökad trygghet i ert krananvändande med ABUS Service samt förlängd garanti på relevanta produktdetaljer upp till 5 år.  

ABUS traverskranar, med lyftkapacitet på upp till 120 ton, används för smidig transport av stora och tunga laster tillsammans  med ABUS telfrar, som är den centrala anordningen i ett kransystem. Enbalkstraverser finns med lyftkapacitet upp till 16 t. och tvåbalkstraverser upp till 120 t. lyftkapacitet. Spännvidder erbjuds upp till 42 m. beroende på lyftkapacitet och hjultryck, med en rad  olika optioner som t ex anslutningsvarianter, frekvensstyrningar, gångbanor, LED m m.

ABUS halvportalkran EHPK  har en lyftkapacitet på upp till 10 ton. och med spännvidd upp till 15 meter (beroende på lyftkapacitet). Kunder som installerat dessa uppskattar den fria rörligheten över t ex halva produktionsytan utan att ha stolpar/kranbanor som hamnar i vägen i hallen.

ABUS väggtraverser EWL är en enbalks konsolttravers som kan erhållas med lyftkapacitet upp till 5 t. och med maximalt utligg på 12 m. (beroende på lyftkapacitet). Den stora fördelen är ett helt fritt materialhanteringsflöde i produktion då kranbanan monteras på väggen.   

ABUS lätta lyftprogram erbjuder ABUS väggsvängkranar och pelarsvängkranar för transport av laster upp till 6,3 ton inom och nära enskilda arbetsstationer. Väggsvängkranar erhålls med lyftkapacitet upp till 5 t. och pelarsvängkranar upp till 6,3 t. För ABUS pelarsvängkranar erbjuds till de flesta modeller (ej de allra största) en dymlingsplatta, ett godkänt och färdigdokumenterad infästning som ger er en problemfri installation/besiktning.  

Komplexa materialföden kan optimeras med ABUS lättraverssystem. Det flexibla och modulära HB-systemet kan anpassas till nästan alla platsförhållanden och med ABUS kättingtelfer lyfts laster upp till 2 ton i lättraverssystemen. ABUS kättingtelfrar kan installeras både stationärt och i krananläggningar och har lyftkapacitet upp till 4 ton. Slutligen avrundas ABUS produktprogram genom våra portalkranar:

ABUS lättportalkran LPK kan lätt förflyttas och har en lyftkapacitet upp till 2 ton. Den lämpar sig utmärkt som verkstadskran och placeras enkelt där man behöver en flexibel materialhantering. För säker hantering vid lyft kan man låsa hjulen.

Har du behov av ett kransystem som passar just ditt företag? Ta kontakt med oss redan idag. Genom att lyssna på vilka förutsättningar och behov du har kan vi tillsammans komma fram till en lämplig lösning. Vi ser fram emot att få höra från dig.

Traverskranar

Traverser upp till 120 ton och spännvidder över 40 m.

Enbalkstravers upp till 16 t. och tvåbalkstravers upp till 120 t.

Produktdetaljer

Lättraverssystem

Lätta traverser med kättingtelfer upp till 2,0 ton.

Kompakta byggmått och låg egenvikt.

Produktdetaljer

Svängkranar

Svängkran i pelar- eller väggutförande.

Kättingtelfer upp till 4,0 t. eller lintelfer upp till 6,3 t.

Produktdetaljer

Lättportalkran

Portalkran för lätta laster upp till 2,0 t.

Enkel att flytta dit lyft behövs.

Produktdetaljer