Produktion & Utveckling Marienheide


Marienheide färdigställs ABUS Lintelfrar. Här återfinns också vår produktutveckling.

Vår utvecklingsavdelning arbetar kontinuerligt med att utveckla förbättrade krankomponenter. En självklarhet är moderna 3D-CAD program där fokus ligger på konstruktion av kvalitet. Varje produkt är konstruerad för att passa in i existerande produktprogram.  

ABUS bygger utefter principen modularitet. Det ger ett flexibelt och effektivt konstruktionssätt. 

Modern teknik används för tillverking av elektriska lintelfrar. I Marienheide monteras, elektrifieras och testas lintelfrar. Dessa skickas sedan vidiare till huvudfabrik för montage på traverser.  

Våra lintelfrar med olika modeller är tillverkade med hög kompetens, därav den höga kvaliteten.