Integritetspolicy


Vi är måna om att skydda dina personuppgifter, Vi behandlar dina personuppgifter alltid enligt gällande dataskyddslagstiftning. Vi har anlitat ett sakkunnigt och pålitligt externt dataskyddsombud. Dataskyddsombud är UIMC Dr. Voßbein GmbH & Co KG.

Nedan beskriver vi behandlingen av personrelaterad data.

Insamling och behandling av personuppgifter
Du kan alltid använda våra webbsidor utan att ange dina personuppgifter. Om du ombeds lämna personuppgifter (t.ex. namn, adress, e-postadress), till exempel i ett kontaktformulär på vår webbplats eller vid inloggning/registrering, sker detta på frivillig basis. Dessa uppgifter använder vi för egna affärsmässiga ändamål (t.ex. för att skicka beställd information/material).“

Kontaktformulär
Om har frågor om något kan du när som helst nå oss via kontaktformuläret på webbsidan. För att vi ska kunna hantera och svara på frågorna måste du fylla i de fält som är markerade som obligatoriska. Övriga uppgifter är frivilliga. Databehandlingen i samband med att du söker kontakt med oss sker i enlighet med artikel 6 avs. 1 S. 1 lit. a i dataskyddsförordningen och grundar sig på ditt samtycke.

Vi skickar din förfrågan till ansvarigt ABUS-bolag eller externa distributionspartner i din närhet så att snabb och optimal rådgivning säkerställs.

Om en förfrågan riktar sig till en partner i ett land utanför EU, skickar vi dina uppgifter dit. Du samtycker då vid behov till att din data överförs till ett land utan adekvat skyddsnivå (artikel 49 avs. 1 lit. a i dataskyddsförordningen). Vi garanterar härmed att uppgifterna endast skickas till och behandlas av våra distributionspartner.

De personuppgifter som samlades in av oss genom kontaktformuläret raderas när din förfrågan har besvarats resp. efter eventuellt lagstadgad lagringstid.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Du behöver inte ange någon orsak. Du kan använda ovan nämnda kontaktformulär eller använda en annan kontaktväg.

Cookies
Den här sidan använder cookies. Cookies är textfiler som sparas på din dator och möjliggör analys av användningen av webbsidan och som gör att den känner igen dig vid återbesök. Du kan förhindra att cookies sparas på hårddisken genom att göra en inställning i din webbläsare. Det kan eventuellt leda till att du inte kan utnyttja alla funktioner på den här webbplatsen full ut.

Loggning
Loggar genereras och behandlas för statistiska ändamål vid varje besök på webbplatsen. Den enskilda användaren förblir anonym:

  • Referer (hänvisare) (sidan där du klickade på en länk för att komma till denna webbplats)
  • Sökbegrepp (om en sökmotor är hänvisare (referer)
  • IP-adressen analyseras för att visa landet och leverantören
  • Webbläsare, operativsystem, installerade plugins och bildskärmsupplösning
  • Hur lång tid du tillbringar på sidorna

Denna data behandlas utifrån vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6 avs. 1 S. 1 lit. f i dataskyddsförordningen, för följande ändamål:

  • Säkerställa problemfri anslutning av webbplatsen
  • Säkerställa problemfri användning av vår webbplats
  • Analys av systemsäkerhet och -stabilitet samt
  • andra administrativa ändamål.

Vi förbehåller oss rätten att kontrollera denna data i efterhand om det föreligger konkreta indicier på orättmätig användning. Denna data raderas genast när de inte längre behövs.

Överföring av data

Vi anlitar delvis tjänsteföretag för utkontrakterad databehandling; NOC Grove i Haiger är värd för vår webbsida. Det fulla ansvaret för databehandlingen ligger hos oss.

När du använder konfiguratorerna överför vi även din data till andra ABUS-bolag eller externa distributionspartner. Därigenom säkerställer vi en optimal kundservice. Mer information om detta finns ovan.

Ansvar för eget innehåll
Innehållet på de här sidorna har skapats med stor noggrannhet. Vi kan dock inte lämna någon garanti för innehållets riktighet, fullständighet eller aktualitet. Som tjänsteleverantör ansvarar vi för eget innehåll enligt gällande lagar.

Ansvar för länkar (innehåll från externa leverantörer)
Det görs en åtskillnad mellan eget innehåll och innehållet på externa webbplatser som vi länkar till. V har inget inflytande på innehållet vi länkar till, respektive leverantör/operatör ansvarar för innehållet på dessa sidor

Den registrerades rättigheter
Enligt artikel 15 ff. i dataskyddsförordningen och de förutsättningar som anges där, har du rätt att få information om och tillgång till de behandlade personuppgifterna samt att begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av personuppgifter som rör dig eller att invända mot sådan behandling och överföring av din data. Enligt artikel 77 i dataskyddsförordningen har du, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot denna förordning, rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Om behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6 avs. 1 a eller artikel 9 avs. 2 a i dataskyddsförordningen, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet påverkar inte lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.

Ändringar i vår integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera vår integritetspolicy när som helst så att den alltid uppfyller gällande lagkrav, eller för att anpassa den till nya eller ändrade tjänster. Därefter gäller den nya integritetspolicyn.

Frågor
Om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig direkt till vårt dataskyddsombud som även hjälper till med information om dina personuppgifter, klagomål etc.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud
externer Datenschutzbeauftragter, Otto-Hausmann-Ring 113, 42115 Wuppertall
https://Datenschutz.UIMC.de
Tel: +49 202 9467726-200 

Google Maps
För att du ska hitta oss lättare erbjuder vi användning av Google Maps för kartvisning och för att få vägbeskrivningar. Google Maps drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sidorna är märkta på motsvarande sätt.

Genom att använda den här tjänsten samtycker du till insamling, behandling och användning av data och dina personuppgifter genom Google. Användningsvillkoren för Google Maps finns på https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html [extern sida].

Webbanalys med Google Analytics
Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies", som sparas på din dator och möjliggör analys av användningen av webbsidan. Den genom cookies insamlade informationen om din användning av webbplatsen skickas (inklusive din förkortade IP-adress) till en Google-server i USA och lagras där. Google använder den här informationen för att analysera hur du använder webbsidorna, för att skapa rapporter om webbplatsaktiviteterna för webbplatsens leverantör och tillhandahålla andra tjänster i samband med webbplatsaktivitet och internetanvändning. Denna information kan Google överföra till en tredje part om det krävs enligt lag eller i de fall då en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla din IP-adress till någon annan data som innehas av Google.

Om du inte vill att din data används av Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare. Använd då den här länken för att komma till rätt sida hos Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de [extern sida].

Facebook (gilla-knapp)
På vår webbplats finns det på en del ställen plugins (gilla-knapp) från Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). När du öppnar en av dessa sidor på vår webbplats får Facebook information om vilka av våra sidor som har besökts från din IP-adress. Om du samtidigt är inloggad på Facebook, kopplas denna information till ditt personliga Facebook-användarkonto. När du använder plugin-funktionerna (till exempel när du klickar på "gilla"-knappen eller lägger in en kommentar) kopplas även denna information till ditt Facebook-konto. Du kan förhindra detta genom att logga ut därifrån innan du använder plugin-funktionerna.

Twitter
På våra sidor är funktioner från tjänsten Twitter integrerade. Leverantören är Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Genom användning av Twitter och funktionen "retweet" kopplas informationen om vilka webbsidor du besökt till ditt Twitter-konto och informationen överförs till andra Twitter-användare. Då överförs även data till Twitter. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte har någon kunskap om innehållet i de överförda uppgifterna samt om hur de används av Twitter. Mer information om detta finns i dataskyddsförklaringen från Twitter på: https://twitter.com/privacy [extern sida] Du kan ändra dina integritetsinställningar under kontoinställningarna på Twitter: https://twitter.com/account/settings [extern sida].

Google+
Våra webbsidor använder funktioner från Google+. De tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Med Google+-knappen kan du publicera information var som helst. Med hjälp av Google+-knappen får du och andra användare personaliserat innehåll från Google och våra partner. Google sparar information om att du har gett +1 till något innehåll samt information om sidan du var på när du klickade på +1. Dina +1 kan visas som information tillsammans med ditt profilnamn och din bild i Google-tjänster, t.ex. i sökresultat, i din Google-profil, eller på andra ställen på webbplatser och i samband med internetreklam. Google registrerar dina +1-aktiviteter för att förbättra Google-tjänsterna för användarna. För att kunna använda Google+-knappen behöver du en globalt synlig, publik Google-Profil som innehåller det namn du valt för profilen. Detta namn används i alla Google-tjänster. I en del fall kan det här namnet ersätta ett annat namn, som du har använt för att dela innehåll via ditt Google-konto. Din Google-profils identitet kan visas för användare som känner till din e-postadress eller som har annan identifierande information om dig. Förutom ovanstående ändamål används din information enligt gällande Google-dataskyddsbestämmelser. Google kan publicera sammanfattad statistik om användarnas +1-aktiviteter eller vidarebefordra dem till användare och partner, t.ex. utgivare, annonsörer eller anslutna webbplatser.

LinkedIn
Denna webbplats använder sig av funktioner från nätverket Linkedin. Leverantören är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. När en sida öppnas som innehåller funktioner från Linkedin upprättas en anslutning till Linkedin-servrarna. LinkedIn får information om att du  har besökt våra webbsidor från din IP-adress. Om du klickar på en Linkedin "recommend"-knapp samtidigt som du är inloggad på ditt LinkedIn-konto, kan LinkedIn koppla ditt besök på vår webbsida till dig och ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte har någon kunskap om innehållet i de överförda uppgifterna samt om hur de används av LinkedIn. Mer information om detta finns i dataskyddsförklaringen från Linkedin på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy [extern sida]

XING
Vår webbplats använder sig av funktioner från nätverket XING. Leverantören är XING AG, Dammtorstraße 29-32, D-20354 Hamburg, Tyskland. När en sida öppnas som innehåller funktioner från XING upprättas en anslutning till XING-servrarna. Så vitt vi vet lagras inga personrelaterade uppgifter. I synnerhet lagras inga IP-adresser och användarbeteende analyseras inte. Mer information om dataskyddet och XING Share-knappen finns i dataskyddsförklaringen på: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection [extern sida]

YouTube
Vår webbplats använder plugins från YouTube som drivs av Google. Leverantören är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. När du besöker en sida på vår webbplats som har en YouTube-plugin upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. Youtube-servern får då information om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan YouTube koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto. Mer information om behandlingen av YouTube-användardata finns i dataskyddsförklaringen på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy [extern sida]

Vimeo
Vår webbplats använder tjänsteleverantören Vimeo för att integrera videor. Driftansvarig är Vimeo.com, Inc, 330 West 34th Street, 5th Floor, New York, USA. När du besöker en sida med ett Vimeo-plugin upprättas en anslutning till Vimeos servrar och data överförs för att kunna visa innehållet. Förutsatt du gett oss ditt godkännande för insamling och överföring av personuppgifter i enlighet med artikel 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen, kommer uppgifter som besökarnas IP-adress, information om webbläsaren som används, information om operativsystemet och enhetsinformation att överföras. För att skydda överföringen av uppgifter till USA har standardavtalsklausuler ingåtts med tjänsteleverantören. Vi använder detta innehåll för extern presentation och för marknadsföringssyften. Om du är inloggad på ditt Vimeo-konto gör Vimeo det dessutom möjligt att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt konto. Vimeo kommer eventuellt att överföra den bearbetade informationen till tredje part, t.ex. amerikanske myndigheter, om detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifterna på uppdrag av Vimeo. Med information om behandling av användaruppgifter finns i Vimeos dataskyddsförklaring: https://vimeo.com/privacy [extern sida].