Montage och driftsättning


Efter inköpet av krananläggning för verksamheten ska utrustningen monteras och driftsättas. ABUS Sverige Gruppen hjälper till med både nymontage samt eventuell demontage, flytt och återmontage av befintlig utrustning.

ABUS Sverige Gruppen bistår med montage och driftsättning av våra egna traverser, svängkranar och telfrar kan även hantera andra kranfabrikat. Vi gör beräkningar för montering av kranbana, stålpelare, dymlingplattor, stålpelare och liknande för att få hela krananläggningen på plats. Finns det en befintlig krananläggning som behöver nedmonteras och  flyttas får ni även hjälp med det samt återmontage av utrustningen på sin nya plats. 

  • Montage av ABUS eget samt andra kranfabrikat
  • Flytt och återmontage av befintlig krananläggning
  • Beräkning och montage av kranbanor, stålpelare etc
  • Tekniker med elbehörighet för elinstallation
  • Driftsättning samt kontroll att allt fungerar

ABUS avtalsservice ger tids- och kostnadseffektiv drift

För att förhindra onödiga driftstopp och öka personsäkerheten erbjuds ABUS Service för planerat och förebyggande underhåll. Med tillgång till expertis för reparationer och kontroller, snabba leveranser av reservdelar i original  samt produktförsäkran i 5 år blir användandet av kranutrustningen både tryggt och säkert.

 

ABUS SERVICE

Konditionskontroller med dokumentation av drift, underhåll och inspektioner är ägarens ansvar.

Serviceavtalet omfattar förebyggande underhåll och reparationer och erbjuds i tre modeller - bas, standard och plus – med service i lämpliga intervall på 1-12 veckor baserat på kranens drifttid per dygn.

 

ABUS CHECK

En telfer, lättravers eller svängkran ska genomgå en konditionskontroll när den har nått sin teoretiska livslängd. Testet utförs av en oberoende besiktningsman för ett opartiskt utlåtande. ABUS samordnar alla aktivtiteter så att du hela tiden har samma kontaktperson.

 

ABUS LIFE

Antal lyft, effektiv arbetstid och utnyttjande av kapaciteten hos en kran eller telfer avgör dess tekniska livslängd. När den har nåtts är det dags att göra en bedömning av den återstående konstruktiva livslängden. Vid en generalrenovering byts alla vitala delar ut så att den teoretiska livslängden förlängs.

 

ABUS UTBILDNING

Operatörer av lyftanordningar och lyftredskap kan gå en kranförarutbildning eller en servicekurs för egna kontroller av kranparken. Vi erbjuder även en rad specialutbildningar, bland annat för arbete på hög höjd, heta arbeten eller för truckar och saxliftar.

 

Prata kransystem, utbildning och service med ABUS

Har du behov av ett kransystem som passar just ditt företag? Vi utgår från dina förutsättningar för att tillsammans med dig komma fram tilll den bästa lösningen och hur vi på ABUS kan hjälpa till.

Du får inte bara tillgång till högkvalitativ kranutrustning. Vi ser även till att utbilda din personal så att de kan använda utrustningen på ett effektivt och säkert sätt. Och genom vår service säkerställer vi att allt fungerar optimalt även efter flera års aktiv användning. Vid tecknande av ABUS Service erbjuder vi ABUS Produktförsäkran 5 år som är en förlängning av garantin på relevanta produktdetaljer i upp till 5 år. 

ABUS kranar tillverkas i Gummersbach i Tyskland. Med en högeffektiv produktion baserad på väl beprövad standardteknik får ni ett kransystem med snabb leveranstid till ett konkurrenskraftigt pris.

Ta gärna kontakt med oss redan idag. Vi ser fram emot att få höra från dig!