Utbildning


Operatörer av lyftanordningar och lyftredskap kan hos ABUS gå en traversförarutbildning för svängkran och travers eller en servicekurs för löpande daglig tillsyn och periodiska underhållsarbeten. Vi förmedlar även en rad specialutbildningar, bland annat för arbete på hög höjd, heta arbeten eller för truck och saxlift.

Efter genomförd servicekurs har personalen grundläggande kunskaper om förebyggande underhåll och kan utföra basservice av kranparken enligt gällande regler och krav. Kursen är ett bra komplement till ett löpande serviceavtal med ABUS. Den omfattar 1,5 arbetsdagar och genomförs hos ABUS i Karlstad eller på plats hos kund.

Traversförarutbildning

ABUS erbjuder en effektiv traversförarutbildning där upplägget är en hybrid i form av teoretisk del på distans via webben, och ett praktiskt pass hos ABUS.

  • Teoretisk online-utbildning med beräknad tidsåtgång 4-6 timmar.
  • Praktisk dag hos ABUS AB (kl. 9-15) med teoretisk repetition inkl. slutprov samt praktiskt körprov.
  • Kursdokumentation ingår.

Den teoretiska delen hanteras av kursdeltagararen på distans där de olika delmomenten innehåller en rad frågor som rättas efterhand som man genomför utbildningen.

Det praktiska passet genomförs hos ABUS och omfattar en tidsagenda kl. 9-15 (lunch kl. 12-13). Passet börjar med repetition av teori på ca 2 timmar, och ett slutprov på ca 30 minuter med max 10% fel. Därefter sker det praktiska körprovet, där vi då använder  en ABUS-travers med resp. utan antisvaj så att förarna får lära sig skillnad på att köra olika typer av traverser. Med last ska man då lära sig köra genom en snitslad bana. På plats finns också möjlighet att köra andra typer av kranar t ex eldrivna svängkranar med radiostyrning, lättraverssystem m m. Detta ger en heltäckande utbildning av god kvalitet.

 

ABUS avtalsservice för tids- och kostnadseffektiv drift

För att förhindra onödiga driftstopp och öka personsäkerheten erbjuds ABUS avtalsservice för planerat och förebyggande underhåll. Med tillgång till expertis för reparationer och kontroller, snabba leveranser av reservdelar i original  samt produktförsäkran i 5 år blir användandet av kranutrustningen både tryggt och säkert.

ABUS SERVICE

Konditionskontroller med dokumentation av drift, underhåll och inspektioner är ägarens ansvar.

Serviceavtalet omfattar förebyggande underhåll och reparationer och erbjuds i tre modeller - bas, standard och plus – med service i lämpliga intervall på 1-12 veckor baserat på kranens drifttid per dygn.

 

ABUS CHECK

En telfer, travers eller svängkran ska genomgå en konditionskontroll när den har nått sin teoretiska livslängd. Testet utförs av en oberoende besiktningsman för ett opartiskt utlåtande. VI samordnar alla aktivtiteter så att du hela tiden har samma kontaktperson hos ABUS.

ABUS LIFE

Antal lyft, effektiv arbetstid och utnyttjande av kapaciteten hos en kran eller telfer avgör dess tekniska livslängd. När den har nåtts är det dags att göra en bedömning av den återstående konstruktiva livslängden. Vid en generalrenovering byts alla vitala delar ut så att den teoretiska livslängden förlängs.

Prata kransystem, utbildning och service med ABUS

Har du behov av ett kransystem som passar just ditt företag? Vi utgår från dina förutsättningar för att tillsammans med dig komma fram tilll den bästa lösningen och hur vi på ABUS kan hjälpa till.

Du får inte bara tillgång till högkvalitativ kranutrustning. Vi ser även till att utbilda din personal så att de kan använda utrustningen på ett effektivt och säkert sätt. Och genom vår service säkerställer vi att allt fungerar optimalt även efter flera års aktiv användning. Vid tecknande av ABUS Service erbjuder vi  ABUS Produktförsäkran 5 år som är en förlängning av garantin på relevanta produktdetaljer i upp till 5 år. 

ABUS kranar tillverkas i Gummersbach i Tyskland. Med en högeffektiv produktion baserad på väl beprövad standardteknik får ni ett kransystem med snabb leveranstid till ett konkurrenskraftigt pris.

Ta gärna kontakt med oss redan idag. Vi ser fram emot att få höra från dig!