Service


ABUS Sverige Gruppen erbjuder koncept för service där vi utgår från tre olika behovsstadier;

  • Basservice; för dig med ett mindre servicebehov där vi kommer överens om ett lämpligt serviceintervall med förebyggande underhåll. Kostnad för slitdelar och reparationstid tillkommer.
  • Standardservice; serviceintervall enligt SS 768 00 04, vilket innebär rekommenderad service minst fyra gånger per år. Vid standardservice erbjuds också en rad optioner, som vi val övergår till Plusservice.
  • Plusservice; detta är i grunden standardservice men med tillval av option t ex serviceprogrammet PrePlus, som ger dig full kontroll över serviceaktivititer och kostnader. Andra exempel är dygnet-runt-jour med garanterad inställelsetid.

ABUS avtalsservice ger dig:

  • Planerat och förebyggande underhåll som minimerar driftstörningar.
  • Ca 20 procent rabatt på timpriset för tekniker samt ca 5 procent på kilometerkostnad.
  • ABUS original reservdelar som ger dig fullständig tillförlitlighet, perfekt passform och full ABUS garanti.
  • Tillgång till expertis där du som avtalskund får prioriterad behandling och tekniker med godkänd ABUS utbildning med tillhörande ABUS garanti på utförda arbeten.
  • Tillgång till optioner t ex dygnet-runt-jour och PrePlus.

Se under flik Kontakt för telefonnummer till försäljningskontor och service alt. ring 054–55 56 50 för vidarekoppling.

ABUS Check – en säker överblick för säkert användande

När ett lyftverk når sin teoretiska livstidslängd så ska en generalöversyn genomföras där vi erbjuder en opartisk bedömning av er lyftutrustning i samarbete med DEKRA Industrial AB.

ABUS dimensionerar sina telfrar enligt FEM 9.511 där en telfer ges ett visst antal teoretiska livstidstimmar enligt FEM-klassning. När drifttidsräknare visar att den teoretiska livstidslängden är uppnådd ska en generalöversyn genomföras enligt FEM 9.755 för att förvissa sig om fortsatt säker drift och eventuell generalrenovering.

ABUS Life

Efter genomförd ABUS Check kan ni välja att generalrenovera en ABUS telfer och kran genomfört av en ABUS-tekniker som är auktoriserad för generalrenovering av den tyska tillverkaren ABUS Kransysteme GmbH. Efter genomförd generalrenovering intygar vi att ABUS-anläggningen har en ny teoretisk livstidslängd. 

ABUS Kransystem AB
Strågatan 5
653 43 Karlstad

Tel.: +46 54 55 56 50
Fax: +46 54 55 56 57

info@abus-kransystem.se