Service


ABUS Sverige Gruppen erbjuder koncept för service där vi utgår från tre olika behovsstadier;

  • Basservice; för dig med ett mindre servicebehov där vi kommer överens om ett lämpligt serviceintervall med förebyggande underhåll. Kostnad för slitdelar och reparationstid tillkommer.
  • Standardservice; serviceintervall enligt SS 768 00 04, vilket innebär rekommenderad service minst fyra gånger per år. Vid standardservice erbjuds också en rad optioner, se exempel nedan.
  • Plusservice; detta är i grunden standardservice men med tillval av option t ex serviceprogrammet PrePlus, som ger dig full kontroll över serviceaktivititer och kostnader. Andra exempel är dygnet-runt-jour med garanterad inställelsetid.

ABUS avtalsservice ger dig:

  • Planerat och förebyggande underhåll som minimerar driftstörningar.
  • Ca 20 procent rabatt på timpriset för tekniker samt ca 5 procent på kilometerkostnad.
  • ABUS original reservdelar som ger dig fullständig tillförlitlighet, perfekt passform och full ABUS garanti.
  • Tillgång till expertis där du som avtalskund får prioriterad behandling och tekniker med godkänd ABUS utbildning med tillhörande ABUS garanti på utförda arbeten.
  • Tillgång till optioner t ex dygnet-runt-jour och PrePlus.

Se under flik Kontakt för telefonnummer till försäljningskontor och service alt. ring +46 54 555650 för vidarekoppling.