Service


Med ABUS avtalsservice för planerat och förebyggande underhåll ökar du personsäkerheten och håller kranparken igång utan onödiga störningar och driftstopp.

Serviceavtalet ger tillgång till expertis för reparationer och kontroller, snabba leveranser av reservdelar i original  samt produktförsäkran i 5 år. Som serviceavtalskund får du även ca 20 procent rabatt på timpris för tekniker samt ca 5 procent rabatt på kilometerkostnad. ABUS erbjuder service i lämpliga intervaller i tre nivåer baserat på behov:

Basservice:

För dig med ett mindre servicebehov. Vi kommer överens om lämpligt intervall för service och förebyggande underhåll. Kostnad för slitdelar och reparationstid tillkommer.

 

Standardservice:

Rekommenderat serviceintervall minst fyra gånger per år enligt SS 768 00 04. Möjligt att göra flera tillval. Kostnad för slitdelar och reparationstid tillkommer.

 

Plusservice:

Rekommenderat serviceintervall enligt SS 768 00 04 med olika tillval genom serviceprogrammet PrePlus. Det ger full kontroll över serviceaktivititer och kostnader samt dygnet-runt-jour med garanterad inställelsetid.

Konditionskontroll, generalrenovering och servicekurser

Utöver service erbjuder ABUS även tester och modernisering av utrustining samt utbildning av personal för egna servicekontroller.

 

ABUS CHECK

En telfer, travers eller svängkran ska genomgå en konditionskontroll när den har nått sin teoretiska livslängd. Testet utförs av en oberoende besiktningsman för ett opartiskt utlåtande. ABUS samordnar alla aktivtiteter så att du hela tiden har samma kontaktperson.

 

ABUS LIFE

Antal lyft, effektiv arbetstid och utnyttjande av kapaciteten hos en kran eller telfer avgör dess tekniska livslängd. När den har nåtts är det dags att göra en bedömning av den återstående konstruktiva livslängden. Vid en generalrenovering byts alla vitala delar ut så att den teoretiska livslängden förlängs.

 

ABUS UTBILDNING

Operatörer av lyftanordningar och lyftredskap kan gå en traversförarutbildning eller en servicekurs för egna kontroller av kranparken. Vi förmedlar även en rad specialutbildningar, bland annat för arbete på hög höjd, heta arbeten eller för truckar och saxliftar.

 

Prata kransystem, utbildning och service med ABUS

Har du behov av ett kransystem som passar just ditt företag? Vi utgår från dina förutsättningar för att tillsammans med dig komma fram tilll den bästa lösningen och hur vi på ABUS kan hjälpa till.

Du får inte bara tillgång till högkvalitativ kranutrustning. Vi ser även till att utbilda din personal så att de kan använda utrustningen på ett effektivt och säkert sätt. Och genom vår service säkerställer vi att allt fungerar optimalt även efter flera års aktiv användning. Vid tecknande av ABUS Service erbjuder vi  ABUS Produktförsäkran 5 år som är en förlängning av garantin på relevanta produktdetaljer i upp till 5 år. 

ABUS Kransystem erbjuder en kostnadsfri app för daglig kontroll. Det ger er som krananvändare en guide för att genomföra en kontroll på de mest väsentliga punkterna innan en lyftanordning ska användas. Dessutom så följer ni då också kravbilden i Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap enligt §30.

Fördelar med denna app är bl a:

  • App enkel att använda.
  • Ni följer steg i appen, reggar kran man kontrollerat, rapport skapas som pdf som mailas angiven mottagare
  • Under kontrollpunkterna finns också kamera-funktion där ni kan ta bild på ev. defekt del. Bild kommer med i protokollet. 
  • Ni äger er data själva
  • Användare ges möjlighet att dela information med ABUS. Rapport som kopia till info@abus-kransystem.se, men det är frivilligt och vid första användning frågas om ni vill dela info eller ej.

Ni hittar app här:

iOS:
https://apps.apple.com/se/app/abus-daglig-kontroll/id6450541490?l=en-GB

Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.abus.kransystem.daglig.tillsyn

ABUS kranar tillverkas i Gummersbach i Tyskland. Med en högeffektiv produktion baserad på väl beprövad standardteknik får ni ett kransystem med snabb leveranstid till ett konkurrenskraftigt pris.

Ta gärna kontakt med oss redan idag. Vi ser fram emot att få höra från dig!