ABUS traverskranar lyfter laster upp till 120 t och är den perfekta lösningen för tung last och stora spännvidder. 

Enbalkstravers

Med ABUS enbalks traverskranar säkerställs optimalt materialflöde även i produktionshallar eller i lagerlokaler där det endast finns lite utrymme för kransystem. ABUS enbalks traverskranar finns i utföranden med valsade profilbalkar eller svetsade lådbalkar. För alla modeller kan olika, platssparande monteringsvarianter väljas och samtliga modeller möjliggör även optimerad högsta krokposition.

Produktdetaljer Prisförfrågan

Tvåbalkstravers

ABUS tvåbalkstraverser finns att få upp till 120 t lyftkapacitet. Det finns flera olika utföranden för att kunna erbjuda er den mest optimala lösningen. Det är t.ex. inget problem att realisera högre kranhastigheter, serviceplattformar, gångbanor eller hjälplyft.

Produktdetaljer Prisförfrågan

Underhängande traverskranar

ABUS underhängande traverskranar erbjuder lösningar för krävande utrymmesförhållanden. Kranbanan hängs upp i halltaket istället för att monteras på pelare. Åkverkets små dimensioner gör det möjligt att nyttja den tillgängliga hallbredden på ett optimalt sätt.

Produktdetaljer Prisförfrågan

Enbalks konsoltraverskran

ABUS enbalks konsoltraverskran arbetar på en egen kranbana, som befinner sig på en nivå under de andra traverskranarna. Därmed blir de en perfekt lösning för transport av laster till flera arbetsplatser samtidigt. ABUS enbalks konsoltraverrskran EWL har utligg på upp till 12 m och en lyftkapacitet på upp till zu 5 t.

Produktdetaljer Prisförfrågan

Halvportalkran

ABUS halvportalkran EHPK lämpar sig speciellt för transport av laster upp till 10 t på en andra nivå. Kranens egenskaper gör att den enkelt kan anpassas till befintliga materialflödessystem: den övre åkverksbalken körs på en konventionell kranbana, för den nedre åkverksbalken behövs det inga styrskenor på golvet; inga utstickande kanter eller räl. Byggnadskonstruktionen utsätts endast för låga belastningar. Kranen är utrustad med kollisionsskydd och varningslampa för säker drift. Med jämförelsevis låga investeringskostnader och möjlighet till snabb och enkel installation erbjuder halvportalkranen även ekonomiska fördelar.

Produktdetaljer Prisförfrågan
ABUS Kransystem AB
Strågatan 5
653 43 Karlstad

Tel.: +46 54 55 56 50
Fax: +46 54 55 56 57

info@abus-kransystem.se