TRAVERSKRANAR


Traverser för tung last

Våra traverskranar är optimala för produktionshallar. De är smidiga och är förvånansvärt lättkörda med tanke på den spännvidd och lyftkapacitet de har. ABUS traverskranar finns med lyftkapacitet på upp till 120 ton. Beroende på dina ändamål kan du garanterat hitta en travers som passar. Vi erbjuder såväl enbalks- som tvåbalkstravers och underhängande traverser. Traverser är optimala inom många verksamheter. De underlättar förflyttning och lyft utan att kännas otympliga. Dessutom är de lättmanövrerade, särskilt om du väljer smarta komponenter som ABUS egna radiostyrning ABURemote. Detta är en ergonomiskt anpassad enhet där till exempel modell Button ligger ergonmiskt bra i handen och har lagomt bra motstånd i tryckknapparna. Modell Button har induktiv laddning som också kommer med väggfäste. Med ABURemote radiostyrning kontrollerar ni er travers på ett säker sätt på avstånd från lasthanteringen och med god överblick över lokalen. För ABUS traverskranar finns också ABURemote radiostyrning finns också i utförande som spaksändare. Båda modellerna har lastanvisning i handenhetens display, vilket underlättar för säkrare hantering.

ABUS traverskranar finns med det elektriska styrsystemet ABUControl som option. Det ger en rad funktioner som frekvensstyrningar, svajkontroll, synkroniserade lyft mellan trallor och/eller traverser. Access till travers mjukvara KranOS sker via ett WiFi och programmet har ett enkelt användargränssnitt.

Se mer för detaljer nedan i ABUS pdf-broschyr för aktuell travers.

Enbalkstravers

Med ABUS enbalks traverskranar säkerställs optimalt materialflöde även i produktionshallar eller i lagerlokaler där det endast finns lite utrymme för kransystem. ABUS enbalks traverskranar finns upp till 16 t. lyftkapacitet och i utföranden med valsade profilbalkar eller svetsade lådbalkar. För alla modeller kan olika, platssparande monteringsvarianter väljas och samtliga modeller möjliggör även optimerad högsta krokposition. Detta möjliggörs genom olika anslutningsvarianterna för huvudbalk på traverser, där man kan bygga traverskran med nedsänkt eller upphöjd huvudbalk.

 

Produktdetaljer Prisförfrågan

Tvåbalkstravers

ABUS tvåbalkstraverser finns att få upp till 120 t. lyftkapacitet. Det finns flera olika utföranden för att kunna erbjuda er den mest optimala lösningen. Traverser i denna modell kan utrustas med gångbana, serviceplattform på tralla, olika anslutningsvarianter huvudbalk för optimerad lyfthöjd och/eller byggmått. Ändvagnarna kan även erhållas i så kallat Boogie utförande med åtta hjul per ändvagn istället för normalt fyra. Fördel är att fler hjul fördelar trycket på kranbanan vilket också kan medföra kortare ändvagnar.

 

Produktdetaljer Prisförfrågan

Underhängande traverskranar

ABUS underhängande traverskranar finns att få upp till 8 t. lyftkapacitet. Underhängande traverser erbjuder lösningar för krävande utrymmesförhållanden. Kranbanan hängs upp i halltaket istället för att monteras på pelare och kranbana. Åkverkets små dimensioner gör det möjligt att nyttja den tillgängliga hallbredden på ett optimalt sätt. Det finns olika anslutningsvarianter av huvudbalk mot ändvagn för att optimera lyfthöjd och byggmått.

Produktdetaljer Prisförfrågan

Enbalks konsoltraverskran

ABUS enbalks konsoltraverskran arbetar på en egen kranbana, som befinner sig på en nivå under de andra traverskranarna. Därmed blir de en perfekt lösning för transport av laster till flera arbetsplatser samtidigt. ABUS enbalks konsoltraverrskran EWL har utliggning på upp till 12 m och en lyftkapacitet på upp till 5 t. Dessa traverser kan också erhållas med 2 telfrar per travers för säkrare hantering av till exempel långt gods.

Produktdetaljer Prisförfrågan

Halvportalkran

ABUS halvportalkran EHPK lämpar sig speciellt för transport av laster upp till 10 t. Kranens egenskaper gör att den enkelt kan anpassas till befintliga materialflödessystem: den övre åkverksbalken körs på en konventionell kranbana. För den nedre åkverksbalken behövs det inga styrskenor på golvet; inga utstickande kanter eller räl. Byggnadskonstruktionen utsätts endast för låga belastningar. Kranen är utrustad med kollisionsskydd och varningslampa vid drift, allt för en säker drift. Fördel med halvportalkran är att man sparar en pelarrad med kranbana jämfört till exempel enbalktstravers, som exempelvis skulle sitta mitt i lokalen förutsatt att lyftbehovet ser ut så. Med jämförelsevis låga investeringskostnader och möjlighet till snabb och enkel installation erbjuder halvportalkranen då även ekonomiska fördelar. Vid lägre lyftkapaciteter så kan löphjulen gå direkt mot betonggolvet, förutsatt att betongkvaliteten är tillräcklig. Vid högre kapaciteter behövs en ingjuten räl som stöd för hjultrycken. Dessa traverskranar finns som standard med styrrullar på den ände som går på kranbana.

Produktdetaljer Prisförfrågan