Halvportalkran
Tvåbalkstravers

Traverskranar


Enbalkstravers


Lastkapacitet: upp till 16 t

  • Spännvidd: upp till 39 m (beroende på lyftkapacitet)
  • Optimal anpassning till hallförhållanden genom olika anslutningsvarianter
  • Maximalt högt krokläge kan användas
  • Som option kan ni välja den intelligenta kranstyrningen ABUControl
Intresserad av denna produkt?
Begär in en offert.

ENBALKSTRAVERS

ABUS enbalks traverskran – en flexibel travers för nästan alla användningsområden. Den möjliggör rationella materialflödeslösningar med lyftkapacitet upp till 16 ton och spännvidder upp till 39 m även i låga hallar. Eftersom det i regel inte föreskrivs något säkerhetsavstånd till taket för enbalkstraverser inom detta lastområde, kan utrymmet i byggnaden utnyttjas på ett optimalt sätt.

Tack vare flera olika monteringsvarianter kan ABUS enbalks traverskranar enkelt anpassas till aktuella platsförhållanden. De gynsamma konstruktionsmåtten gör att den uppnår en optimal högsta krokposition.  För nybyggnadsprojektering är monteringsvariant 3 den optimala lösningen, eftersom här de minsta åkverksmåtten kan nås. I de fall där lyfthöjden är en avgörande faktor är  ABUS enbalks traverskran ELS med sidomonterad telfer den bästa lösningen.

Enbalks traverskranarna erbjuder även många möjligheter till speciallösningar: ABUS tillbehörsprogram innehåller ett stort antal extrautrustningar för alla behov.

För ABUS enbalks traverskranar ELV används robusta I-balkar som kranbalk och för ABUS enbalks traverskranar ELK och ELS används torsionsstyva, svetsade lådbalkar.