Telfrar


Telfer för olika lösningar med brett utbud

ABUS erbjuder flera olika typer av telfrar för transporthantering. Centralt i alla kransystem är en telfer. Med ett brett utbud av telfer erbjuder ABUS olika lösningar av hög kvalitet, från det ergonomiska lilla lyftet upp till komplex hantering av stort och tungt gods upp till 120 ton. Med utgångspunkt i bra totalekonomi för er bygger ABUS telfer på enkel och robust konstruktion som ska vara enkel att underhålla, vilket ger er bra långsiktig ekonomi under telferns livstidslängd.

ABUS lintelfer används bland annat på traverser, svängkranar och som solo-telfer på balk. Ett brett modellutbud av hög kvalitet med lyftkapacitet upp till 120 t. och så erbjuds också flera optioner, bland annat ABUS radiostyrning ABURemote, frekvenstyrningar och lastdisplay. ABUS nya lintelfer serie Modulär bygger på dels en bultat ram samt elektroniskt styrsystemet ABUControl. Styrsystemet innefattar en rad funktioner som avläsning via Wifi i programmsnitt KranOS med mätning av olika belastningar som t ex antal starter, svajkontroll, frekvensstyrningar standard tväråk och som option på lyft m m.

ABUS kättingtelfer används mycket brett, på traverser, svängkranar, lättraverser, lättportalkranar och som solo-telfrar. Som solo-telfer kan man välja mellan stationär användning alternativt på balk. Vid användning av telfer på balk så väljs mellan manuell åkvagn eller elektriskt åkverk. ABUS radiostyrning ABURemote gör det möjligt att tryggt hantera lasten på avstånd med bättre överblick av lasthanteringen. ABURemote finns också i 4-knappsutförande för lyft/sänk och/eller tväråksrörelse av telfer.

Med en högeffektiv produktion baserad på standardteknik erhåller ni en kran med bra leveranstid till konkurrenskraftigt pris. Med produktion fokuserad i tyska Gummersbach får ni en kran helt ”Made in Germany” som ger er bra kvalitet och som ger er bra totalekonomi under kranens livstidslängd. Med modulanpassad teknik och genomtänkta lösningar ger det också effektivt underhåll vilket förstärker den positiva livstidsekonomin. Med ABUS Produktförsäkran 5 år, får ni ökad trygghet i ert krananvändande med ABUS Service samt förlängd garanti på relevanta produktdetaljer upp till 5 år.

Ta kontakt med oss redan idag så kan vi tillsammans komma fram till vad för telfer ni behöver och hur vi på ABUS kan hjälpa till. Genom oss får du inte bara tillgång till högkvalitativ telfer utan vi ser även till att din personal får lära sig använda utrustningen på ett säkert sätt genom att erbjuda utbildning. Dessutom erbjuder vi även service för telfer, för att säkerställa att de fungerar optimalt även efter flera års aktivt användande. Hör av dig till oss om du vill veta mer om telfer och travers och vad vi kan erbjuda dig.

Lintelfer

Lintelfer av hög kvalitet för olika lösningar. Lyftkapacitet från 1,0 t, upp till 120 t. och finns i en lång rad standardlösningar med brett utbud av optioner. Standard med elektroniskt överlastskydd inklusive drifttidsmätare. ABUS nya lintelfer serie Modulär bygger på dels en bultat ram samt elektroniskt styrsystemet ABUControl. Styrsystemet innefattar en rad funktioner som avläsning via Wifi i programmsnitt KranOS med mätning av olika belastningar som t ex antal starter, svajkontroll, frekvensstyrningar standard tväråk och som option på lyft m m.

Produktdetaljer

Kättingtelfer

Kättingtelfer med ett mycket brett utbud av olika modeller från 80 kg upp till 4,0 t. Bland annat erbjuds olika säkerhetsfunktioner som lyftgränsbrytare, säkerhetskrok, upphängningskrok, radiostyrning ABURemote i 4-knapps utförande. Vid behov av till exempel vakuumok finns som option en extra utgång för matning direkt via telfern. Det är också möjligt att extrautrusta telfer med manulift-handtag för mer ergonomisk lyfthantering. ABUS telfer gör det möjligt att erbjuda er en passande lösning av era lyftbehov.

Produktdetaljer

Komponenter & Tillbehör

ABUS erbjuder en rad komponenter och tillbehör till ABUS telfer. Det ger olika lösningar på olika behov t ex ABUS radiostyrning ABURemote, krokvåg för lintelfer, strömbana, LED belysning med mera. I ABUS styrenhet LIS på lintelfer kan man aktivera lastkollektivminne vilket ger en bra utläsning av återstående livstid. ABUS LED-lampor dimensioneras efter rätt lux-tal vid lasten, dvs där man behöver se, vilket också innebär en jämn fördelning av LED-lampor i förhållande till spännvidd på travers.

Produktdetaljer