Moderniseringar & komponenter


När produktionen förändras ställs plötsligt nya krav på krananläggningen. Med rätt komponenter och tillbehör kan utrustningen moderniseras på en mängd olika sätt.

Kanske är det dags att utrusta kranen med radostyrning och display för lasten eller så behöver den kompletteras med ytterligare en strömbana. Utrustningen bör konditionstestas för att bedöma om den kan genomgå en totalrenovering och hur den kan moderniseras.

ABUS analyserar förändringarna i behov och hur det påverkar kapaciteten hos befintlig utrustning. Vi kan hjälpa till med större ombyggnationer, kanske med en ny telfer eller ett nytt elssystem samt kablage. Ska flödet utökas och det behövs fler traverser måste beräkningar göras för att säkerställa att kranbanan håller för tyngden. För linjära transporter finns det flera flexibla lösningar tack vare olika modeller av traverskranar.

ABUS avtalsservice ger tids- och kostnadseffektiv drift

För att förhindra onödiga driftstopp och öka personsäkerheten erbjuds ABUS Service för planerat och förebyggande underhåll. Med tillgång till expertis för reparationer och kontroller, snabba leveranser av reservdelar i original  samt produktförsäkran i 5 år kan kranutrustningen användas på ett tryggt och säkert sätt.

 

ABUS SERVICE

Konditionskontroller med dokumentation av drift, underhåll och inspektioner är ägarens ansvar.

Serviceavtalet omfattar förebyggande underhåll och reparationer och erbjuds i tre modeller - bas, standard och plus – med service i lämpliga intervall på 1-12 veckor baserat på kranens drifttid per dygn.

 

ABUS CHECK

En krananläggning ska genomgå en konditionskontroll när den har nått sin teoretiska livslängd. Testet utförs av en oberoende besiktningsman för ett opartiskt utlåtande. ABUS samordnar alla aktivtiteter så att du hela tiden har samma kontaktperson.

 

ABUS LIFE

Antal lyft, effektiv arbetstid och utnyttjande av kapaciteten hos en kran eller telfer avgör dess tekniska livslängd. När den har nåtts är det dags att göra en bedömning av den återstående konstruktiva livslängden. Vid en generalrenovering byts alla vitala delar ut så att den teoretiska livslängden förlängs.

 

ABUS UTBILDNING

Operatörer av lyftanordningar och lyftredskap kan gå en traversförarutbildning eller en servicekurs för egna kontroller av kranparken. Vi förmedlar även en rad specialutbildningar, bland annat för arbete på hög höjd, heta arbeten eller för truckar och saxliftar.

 

Prata kransystem, utbildning och service med ABUS

Har du behov av ett kransystem som passar just ditt företag? Vi utgår från dina förutsättningar för att tillsammans med dig komma fram tilll den bästa lösningen och hur vi på ABUS kan hjälpa till.

Du får inte bara tillgång till högkvalitativ kranutrustning. Vi ser även till att utbilda din personal så att de kan använda utrustningen på ett effektivt och säkert sätt. Och genom vår service säkerställer vi att allt fungerar optimalt även efter flera års aktiv användning. Vid tecknande av ABUS Service erbjuder vi ABUS Produktförsäkran 5 år som är en förlängning av garantin på relevanta produktdetaljer i upp till 5 år. 

ABUS kranar tillverkas i Gummersbach i Tyskland. Med en högeffektiv produktion baserad på väl beprövad standardteknik får ni ett kransystem med snabb leveranstid till ett konkurrenskraftigt pris.

Ta gärna kontakt med oss redan idag. Vi ser fram emot att få höra från dig!