Kranar


Kranar för lätta och tunga transporter

ABUS erbjuder skräddarsydda lösningar baserade på standardkranar och krankomponenter. ABUS traverskranar, med lyftkapacitet på upp till 120 ton, används för smidig transport av stora och tunga laster tillsammans  med ABUS lintefrar, "hjärtat" i ett kransystem. ABUS Halvportalkranen EHPK  har en lyftkapacitet på upp till 10 ton. ABUS lätta lyftprogram erbjuder ABUS vägg- och pelarsvängkranar för transport av laster upp till 6,3 ton inom och nära enskilda arbetsstationer. Komplexa materialföden kan optimeras med ABUS lättraverssystem. Det modulära HB-systemet kan anpassas till nästan alla platsförhållanden och med ABUS kättingtelfrar lyfter laster upp till 2 ton. ABUS kättingtelfrar kan installeras både stationärt och i krananläggningar och har lyftkapacitet upp till 4 ton. Slutligen avrundas ABUS produktprogram genom våra portalkranar: ABUS lättportalkran LPK med låsbara hjul är lätt att förflytta och har en lyftkapacitet på upp till 2 ton, den lämpar sig utmärkt som verkstadskran och placeras enkelt där man behöver en flexibel materialhantering.

Har du behov av ett kransystem som passar just ditt företag? Ta kontakt med oss redan idag. Genom att lyssna på vilka förutsättningar och behov du har kan vi tillsammans komma fram till en lämplig lösning. Vi ser fram emot att få höra från dig.

Traverskranar

Traverser upp till 120 ton och spännvidder över 40 m.

Enbalkstravers upp till 16 t. och tvåbalkstravers upp till 120 t.

Produktdetaljer

Lättraverssystem

Lätta traverser med kättingtelfer upp till 2,0 ton.

Kompakta byggmått och låg egenvikt.

Produktdetaljer

Svängkranar

Svängkran i pelar- eller väggutförande.

Kättingtelfer upp till 4,0 t. eller lintelfer upp till 6,3 t.

Produktdetaljer

Lättportalkran

Portalkran för lätta laster upp till 2,0 t.

Enkel att flytta dit lyft behövs.

Produktdetaljer