Kranar


Travers, svängkran och telfer – Gör tunga lyft lätta

Med en mängd modeller av högkvalitativa standardkranar och standardiserade telfrar i vårt kransystem kan ABUS erbjuda skräddarsydda lösningar för allt från trygga transporter av stora och tunga laster till smidig hantering av komplexa materialföden.

Traverskranar

Traverser upp till 120 ton och spännvidder över 40 m.

Enbalkstravers upp till 16 t. och tvåbalkstravers upp till 120 t.

Produktdetaljer

Lättraverssystem

Lätta traverser med kättingtelfer upp till 2,0 ton.

Kompakta byggmått och låg egenvikt.

Produktdetaljer

Svängkranar

Svängkran i pelar- eller väggutförande.

Kättingtelfer upp till 4,0 t. eller lintelfer upp till 6,3 t.

Produktdetaljer

Lättportalkran

Portalkran för lätta laster upp till 2,0 t.

Enkel att flytta dit lyft behövs.

Produktdetaljer

Traverskranar för alla typer av hallförhållanden

ABUS traverskranar kombineras med ABUS telfrar som är den centrala anordningen i kransystemet. Lyftkapaciteten är upp till 120 ton så även rejält tunga lyft och transporter blir enkla att hantera.
Det finns olika modeller med en eller flera balkar, med en egen kranbana eller som en underhängande traverskran.

Enbalks traverskranar finns i en rad olika monteringsvarianter så de kan enkelt anpassas till aktuella platsförhållanden. Det gör att utrymmet i byggnaden utjyttjas optimalt, även i låga hallar. Enbalkstraverser finns med en lyftkapacitet på upp till 16 ton och med spännvidder på upp till ca 39 meter.

Tvåbalkstraverser klarar laster på upp till hela 120 ton. De går att anpassa för såväl befintliga som planerade hallkonstruktioner. Spännvidden är upp till 42 meter beroende på lyftkapacitet och hjultryck. Det finns en rad olika anslutningsvarianter samt tillbehör som gångbanor, serviceplattformar, frekvensstyrning och LED-belysning.

Underhängande traverskranar är lösningen för mer komplicerade byggtekniska förutsättningar. Genom att montera kranbanan direkt under halltaket kan den tillgängliga hallbredden utnyttjas optimalt. Spännvidden är upp till 25 meter och lyftkapaciteten upp till 8 ton.

Enbalks konsolttravers EWL är en väggtravers med en lyftkapacitet på upp till 5 ton. Beoende på vald lyftkapcitet är maximalt utligg 12 meter. Då kranbanan monteras på väggen går det att få ett helt fritt materialhanteringsflöde i produktionshallen.  

 

Lättraverssystem för komplexa materialflöden

Komplexa materialföden optimeras bäst med ABUS lättraverssystem. Ett modulärt HB-system som enkelt kan anpassas till nästan alla typer av platsförhållanden. Här kombineras styrkan hos stationära lyftverk med traverskranarnas flexibilitet.

Lättraverserna finns i flera modeller som enkelbana, dubbelbana eller enbalkstravers och tvåbalkstravers för yttäckande materialtransporter med olika typer av infästningar samt tilläggsutrustning. Med ABUS kättingtelfrar är lyftkapaciteten upp till 4 ton och lätttraverserna kan installeras stationärt eller monteras i krananläggningar.

 

Svängkranar för enskilda arbetsstationer

För transporter av laster nära och inom enskilda arbetsstationer är en svängkran den optimala lösningen. Svängkranen kan monteras direkt på väggen och har då en svängradie på 180° och ett utligg på max 10 meter. För fristående montering på hallgolvet placeras svängkranen på en pelare vilket ger en svängradie på 360° och ett utligg på upp till 7 meter. Väggsvängkranar och pelarsvängkranar  ingår i ABUS lätta lyftprogram och klarar transporter på upp till 6,3 ton beroende på modell. 

För pelarsvängkranar har ABUS en rad olika infästningar för fundament, betonggolv, tak och mellangolv och vi bistår även med montering. Till de flesta modeller av fristående pelarsvängkranar,  förutom de allra största, erbjuds en dymlingsplatta. Det är en godkänd färdigdokumenterad infästning för enkel installation och problemfri besiktning.  

 

Portalkranar för lyft på olika ställen

En lättportalkran LPK är en utmärkt verkstadskran med en lyftkapacitet på upp till 2 ton. Med sina vridbara hjul kan den placeras där du behöver mer flexibel materialhantering. Hjulen kan låsas för säker hantering vid lyft. En lättportalkran är enkel demontera och förflytta. Finns i två storlekar där höjden och breddeb kan anpassas efter olika förhållanden.  

En travers halvportalkran EHPK skapar fri rörlighet över till exempel halva produktionsytan i hallen utan stolpar eller kranbanor som hamnar i vägen. Lyftkapaciteten är upp till 10 ton och spännvidden upp till 15 meter, beroende på vald lyftkapacitet.

 

Prata kransystem, utbildning och service med ABUS

Har du behov av ett kransystem som passar just ditt företag? Vi utgår från dina förutsättningar för att tillsammans med dig komma fram tilll den bästa lösningen och hur vi på ABUS kan hjälpa till.

Du får inte bara tillgång till högkvalitativ kranutrustning. Vi ser även till att utbilda din personal så att de kan använda utrustningen på ett effektivt och säkert sätt. Och genom vår service säkerställer vi att allt fungerar optimalt även efter flera års aktiv användning. Med ABUS Produktförsäkran 5 år förlängs garantin på relevanta produktdetaljer i upp till 5 år. 

ABUS kranar tillverkas i Gummersbach i Tyskland. Med en högeffektiv produktion baserad på väl beprövad standardteknik får ni ett kransystem med snabb leveranstid till ett konkurrenskraftigt pris.

Ta gärna kontakt med oss redan idag. Vi ser fram emot att få höra från dig!