Kranar


Överallt där det sker någon form av tillverkning måste det finnas lösningar för logistiken och materialflödet. Det gäller både för stora industrier och mindre tillverkningsföretag. Ibland föreligger det speciella förutsättningar hos våra kunder, t.ex. gällande platsförhållanden och material, som även kräver speciella transportlösningar. Då erbjuder ABUS skräddarsydda lösningar, baserade på standardkranar och -komponenter. ABUS traverskranar, med lyftkapacitet på upp till 120 ton, används för smidig transport av stora och tunga laster på den övre nivån och utgör, tillsammans  med ABUS lintefrar, "hjärtat" i ett kransystem. Halvportalkranen EHPK  har en lyftkapacitet på upp till 10 ton. Ett omfattande utbud av elektriska och elektroniska tillbehör gör att alla ABUS kranar och telfrar kan anpassas till olika användningsområden och förhållanden. ABUS lätta lyftprogram erbjuder ABUS vägg- och pelarsvängkranar för transport av laster upp till 6,3 ton inom och nära enskilda arbetsstationer. Komplexa materialfödeslösningar kan optimeras med ABUS lättraverssystem. Det modulära HB-systemet kan anpassas till nästan alla platsförhållanden och byggnadskonstruktioner och lyfter, tillsammans med ABUS kättingtelfrar, laster upp till 2 ton. Våra ABUS kättingtelfrar kan installeras både stationärt och i krananläggningar och har lyftkapacitet från 100 kg upp till 4 ton. Slutligen avrundas ABUS produktprogram genom våra portalkranar: ABUS lättportalkran LPK med låsbara hjul är lätt att förflytta och har en lyftkapacitet på upp till 2 ton, den lämpar sig utmärkt som verkstadskran eller överallt där man behöver en flexibel lösning. 

Traverskranar

Traverser upp till 120 ton och spännvidder över 40 m.

Enbalkstravers upp till 16 t. och tvåbalkstravers upp till 120 t.

Produktdetaljer

Lättraverssystem

Lätta traverser med kättingtelfer upp till 2,0 ton.

Kompakta byggmått och låg egenvikt.

Produktdetaljer

Svängkranar

Svängkran i pelar- eller väggutförande.

Kättingtelfer upp till 4,0 t. eller lintelfer upp till 6,3 t.

Produktdetaljer

Lättportalkran

Portalkran för lätta laster upp till 2,0 t.

Enkel att flytta dit lyft behövs.

Produktdetaljer
ABUS Kransystem AB
Strågatan 5
653 43 Karlstad

Tel.: +46 54 55 56 50
Fax: +46 54 55 56 57

info@abus-kransystem.se

ABUS Service

Kontakta oss för ABUS Service.