Nyheter & Media


ABUS Lyftet är vår kundfolder som ges ut 2 gånger / år. Denna innehåller information om t ex gällande regelverk, produktnyheter, tips & råd vid planering av inköp och service. Är ni intresserad av att få ta del av våra utskick? Klicka här

Är ni intresser ad av tidigare utgåvor, vänligen se vårt bibliotek eller kontakta oss om ni vill ha ett exemplar skickat till er. ABUS Lyftet utgåvor

Pressinfo

En översikt av all pressinfo finner ni under Pressarkiv.

Januari 2019

ABUS Pelarsvängkranar - Kostnadseffektiva infästningar med dowel-platta

ABUS har sedan flera år erbjudit möjlighet med infästning pelarsvängkranar med hjälp av en s k dowel-platta. De utmärkande fördelarna är;
- kunna montera på existerande golv
- behövs ej bila upp golv för att bygga gjutkorg
- snabb montering ger kostnadseffektivitet
- typgodkänt infästningssystem från ABUS inkluderat i krandokumentation

Kostnadseffektivitet uppnås då man undviker att bila upp golv för att skapa en gjutkorg, som man oftast lägger ut på en byggfirma. Detta är tids- och kostnadskrävande samt ger störningar i aktuellt produktionsområde. Istället möjliggörs en snabb och kostnadseffektiv montering via ABUS-utbildad personal med infästning direkt på existerande golv. Då dowel-plattor är typgodkända av ABUS för infästning av ABUS pelarsvängkranar ingår nödvändiga data i kranens dokumentation vilket ger er en trygghet i att pelarsvängkranen är korrekt infäst i golvet. Ytterligare fördel är de nedsänkta ankarhuvudena i plattan, som skyddas med täcklock vilket också minimerar snubbelrisken. 

ABUS använder sig av infästningsankare typ FHB dyn i storlekar M12 och M16. En uppdatering som gjorts är att krav på golvtjocklek reducerats och för M12 är det nu 150 mm för M12 respektive 180 mm för M16. Aktuella FHB dyn är tillåtna att användas för golvtjocklek 130 mm för M12 resp. 160 mm för M16. Beroende på kranens storlek, moment och betongkvalitet kan ABUS undersöka om det är möjligt att hantera golvtjocklek på 130/160 mm, men generellt medges 150/180 mm för M12/M16. Betongen i golvet behöver vara i kvalitet mellan B25 till B55 enligt DIN 1045 (C20/25 upp till C50/60 enligt EC 2) och kan hantera temperaturer upp till 50 grader C. och är dimensionerat för inomhusbruk i normal och torr miljö.

Vänd er till ABUS Kransystem för mer information på tel 054-55 56 50 och se gärna mer om ABUS kranar på www.abus-kransystem.se

Januari 2019

ABUS ställer ut på Industrimässorna i Malmö 6-7 februari

Vi finns i monter C:11 och där visar vi upp ABUS lätta lyft program med bl a ABUS kättingtelfrar, lättraverssystem samt vår populära radiostyrning ABURemote för ABUS traverser. Välkommen att besöka oss.

November 2018

ABUS krokvåg för traverser – ger exakta fördelar

Att veta vikten av det man lyfter är viktig information. Det kan vara olika behov t ex lastning på lastbil, beräkna materialåtgång för produktion, underlag för fakturering. ABUS erbjuder en kommersiellt klassad våg enligt gällande EN-normer, klass III. Vågen är integrerad i lintelferns krokblock. Läs mer om ABUS krokvåg under nedladdningar / ABUS Flyer Krokvåg för lintelfer.

ABUS Kransystem AB
Strågatan 5
653 43 Karlstad

Tel.: +46 54 55 56 50
Fax: +46 54 55 56 57

info@abus-kransystem.se