Travers & Traverskranar


Travers – Flexibilitet för tung last

ABUS traverser är optimala för produktionshallar i alla storlekar. En travers är smidig och förvånansvärt lättkörd med tanke på sin spännvidd och lyftkapacitet. Våra traverskranar finns i olika modeller som lyfter och flyttar från 500 kg upp till 120 ton. Så oavsett behov och förutsättningar hittar du garanterat en travers som passar ändamålet.

Enbalkstravers

Med ABUS enbalks traverskranar säkerställs optimalt materialflöde även i produktionshallar eller i lagerlokaler där det endast finns lite utrymme för kransystem. ABUS enbalks traverskranar finns upp till 16 t. lyftkapacitet och i utföranden med valsade profilbalkar eller svetsade lådbalkar. För alla modeller kan olika, platssparande monteringsvarianter väljas och samtliga modeller möjliggör även optimerad högsta krokposition. Detta möjliggörs genom olika anslutningsvarianterna för huvudbalk på traverser, där man kan bygga traverskran med nedsänkt eller upphöjd huvudbalk.

 

Produktdetaljer Prisförfrågan

Tvåbalkstravers

ABUS tvåbalkstraverser finns att få upp till 120 t. lyftkapacitet. Det finns flera olika utföranden för att kunna erbjuda er den mest optimala lösningen. Traverser i denna modell kan utrustas med gångbana, serviceplattform på tralla, olika anslutningsvarianter huvudbalk för optimerad lyfthöjd och/eller byggmått. Ändvagnarna kan även erhållas i så kallat Boogie utförande med åtta hjul per ändvagn istället för normalt fyra. Fördel är att fler hjul fördelar trycket på kranbanan vilket också kan medföra kortare ändvagnar.

 

Produktdetaljer Prisförfrågan

Underhängande traverskranar

ABUS underhängande traverskranar finns att få upp till 8 t. lyftkapacitet. Underhängande traverser erbjuder lösningar för krävande utrymmesförhållanden. Kranbanan hängs upp i halltaket istället för att monteras på pelare och kranbana. Åkverkets små dimensioner gör det möjligt att nyttja den tillgängliga hallbredden på ett optimalt sätt. Det finns olika anslutningsvarianter av huvudbalk mot ändvagn för att optimera lyfthöjd och byggmått.

Produktdetaljer Prisförfrågan

Enbalks konsoltraverskran

ABUS enbalks konsoltraverskran arbetar på en egen kranbana, som befinner sig på en nivå under de andra traverskranarna. Därmed blir de en perfekt lösning för transport av laster till flera arbetsplatser samtidigt. ABUS enbalks konsoltraverrskran EWL har utliggning på upp till 12 m och en lyftkapacitet på upp till 5 t. Dessa traverser kan också erhållas med 2 telfrar per travers för säkrare hantering av till exempel långt gods.

Produktdetaljer Prisförfrågan

Halvportalkran

ABUS halvportalkran EHPK lämpar sig speciellt för transport av laster upp till 10 t. Kranens egenskaper gör att den enkelt kan anpassas till befintliga materialflödessystem: den övre åkverksbalken körs på en konventionell kranbana. För den nedre åkverksbalken behövs det inga styrskenor på golvet; inga utstickande kanter eller räl. Byggnadskonstruktionen utsätts endast för låga belastningar. Kranen är utrustad med kollisionsskydd och varningslampa vid drift, allt för en säker drift. Fördel med halvportalkran är att man sparar en pelarrad med kranbana jämfört till exempel enbalktstravers, som exempelvis skulle sitta mitt i lokalen förutsatt att lyftbehovet ser ut så. Med jämförelsevis låga investeringskostnader och möjlighet till snabb och enkel installation erbjuder halvportalkranen då även ekonomiska fördelar. Vid lägre lyftkapaciteter så kan löphjulen gå direkt mot betonggolvet, förutsatt att betongkvaliteten är tillräcklig. Vid högre kapaciteter behövs en ingjuten räl som stöd för hjultrycken. Dessa traverskranar finns som standard med styrrullar på den ände som går på kranbana.

Produktdetaljer Prisförfrågan

Flexibla lösningar med olika modeller av traverskranar

Traverser är optimala inom lyftning och sänkning, yttäckande eller linjär transport i en mängd olika verksamheter. ABUS traverskransortiment omfattar fem konstruktionstyper för olika användningsområden och driftsförutsättningar: enbalkstravers, tvåbalkstravers, underhängande traverser, enbalks konsoltravers och enbalks halvportalkran. ABUS enbalks resp. underhängande travers kan fås med valsad profilbalk eller svetsad lådbalk.

ABUS traverskranar underlättar förflyttning och lyft utan att de känns otympliga. Med tillval av det elektriska styrsystemet ABUControl får ni en rad funktioner som frekvensstyrningar och svajkontroll samt synkroniserade lyft mellan trallor och/eller traverser. Access till travers mjukvara KranOS sker via ett WiFi och programmet har ett enkelt användargränssnitt.

 

Lättmanövrerad med ergonomisk radiostyrning

Våra traverser är lättmanövrerade, särskilt om du väljer smarta komponenter som ABUS egen radiostyrning ABURemote. Det är en ergonomiskt anpassad enhet där till exempel modell Button ligger bra i handen och har ergonomiskt optimerat motstånd i tryckknapparna.

Modellen Button har induktiv laddning och finns även för väggfäste. Med ABURemote radiostyrning kontrolleras traversen på ett säkert sätt på tryggt avstånd från lasthanteringen och med en god överblick över lokalen. För ABUS traverskranar finns också ABURemote radiostyrning finns också i utförande som spaksändare. Båda modellerna har lastanvisning i handenhetens display, vilket underlättar för säkrare hantering.

 

ABUS traverskranar med många fördelar:

  • Enbalks- och tvåbalkstraverser för 500 kg-120 ton
  • Underhängande traverskran och väggtraverser för optimering av hallförhållanden
  • Halvportalkran för linjära arbetsstationer
  • Olika modellvarianter för optimalt materialflöde i produktionshallen
  • Optimerad högsta krokposition, genom olika modellvarianter
  • ABURemote radiostyrning för säkrare hantering
  • ABUControl för frekvensstyrning, svajkontroll och synkroniserade lyft
  • ABUControl har KranOS mjukvara med tydligt och enkelt användargränssnitt

 

Prata kransystem, utbildning och service med ABUS

Har du behov av ett kransystem som passar just ditt företag? Vi utgår från dina förutsättningar för att tillsammans med dig komma fram tilll den bästa lösningen och hur vi på ABUS kan hjälpa till.

Du får inte bara tillgång till högkvalitativ kranutrustning. Vi ser även till att utbilda din personal så att de kan använda utrustningen på ett effektivt och säkert sätt. Och genom vår service säkerställer vi att allt fungerar optimalt även efter flera års aktiv användning. Med ABUS Produktförsäkran 5 år förlängs garantin på relevanta produktdetaljer i upp till 5 år. 

ABUS kranar tillverkas i Gummersbach i Tyskland. Med en högeffektiv produktion baserad på väl beprövad standardteknik får ni ett kransystem med snabb leveranstid till ett konkurrenskraftigt pris.

Ta gärna kontakt med oss redan idag. Vi ser fram emot att få höra från dig