Traverskranar / Tvåbalkstravers - Förfrågan


Adressform önskas

Förnamn önskas

Förnamn är ogiltigt

Er e-mail adress måste vara i format namn@domän.se

Efternamn önskas

Efternamn är ogiltigt

Er e-mail adress måste vara i format namn@domän.se

Företag önskas

Företag är ogiltigt

Er e-mail adress måste vara i format namn@domän.se

Box/gata önskas

Box/gata är ogiltigt

Er e-mail adress måste vara i format namn@domän.se

Postadress önskas

Postadress är ogiltigt

Er e-mail adress måste vara i format namn@domän.se

Ort önskas

Ort är ogiltigt

Er e-mail adress måste vara i format namn@domän.se

Land önskas

E-mail önskas

E-mail är ogiltigt

Er e-mail adress måste vara i format namn@domän.se

Telefon önskas

Telefon är ogiltigt

Er e-mail adress måste vara i format namn@domän.se


Tekniska data för önskad krananläggning:
kg

Lyftkapacitet måste vara ett helt tal

mm

Högsta krokposition (HC) måste vara ett helt tal

Lyfthastighet önskas

Förhållanden på plats

Hall önskas

mm

Inre hallbredd (BR) måste vara ett helt tal

mm

Mått upp till överkant kranbalk (HS) måste vara ett helt tal

mm

Höjd till lägsta punkt (HG) måste vara ett helt tal

mm

Spännvidd (S) måste vara ett helt tal

Kranbana önskas

m

Längd kranbana måste vara ett helt tal

Hallkonstruktion önskas

mm

Distans till stöd måste vara ett helt tal

m

Längd kranbana måste vara ett helt tal

styck

Antal kranar på en bana måste vara ett helt tal

Vi beräknar och offererar er en kranbana som är anpassad efter era förutsättningar på plats och enligt tekniska data för aktuell travers. Önskar ni flera traverser på samma bana ber vi er ange detta.

Meddelande önskas

Please leave following fields empty!
ABUS Kransystem AB
Strågatan 5
653 43 Karlstad

Tel.: +46 54 55 56 50
Fax: +46 54 55 56 57

info@abus-kransystem.se