Reservdelar och reparationer


Trygg hantering av traverser, svängkranar och telfrar ökar både säkerheten för personalen samt förlänger utrustningens livslängd. ABUS erbjuder reservdelar i original, snabba leversntider samt löpande service i form av förebyggande underhåll, konditionskontroller och generalrenoveringar. 

Smidig tillgång till reservdelar

ABUS har ett eget centrallager i Karlstad samt ett stort antal återförsäljare runtom i landet med egen tillgång och god försörjning av sina reservdelslager. Vi har även täta kontakter med ABUS Kransystems huvudkontor i Tyskland och kan snabbt lägga en beställning dit, när så krävs. Reservdelarna är originalprodukter så de håller högsta kvalitet. Vi hjälper gärna till med att identifera artiklar för att ta snabbt kunna ta fram rätt reservdelar.

 

  • Säker tillgång till reservdelar
  • Optimerade reservdelssatser
  • Korta leveranstider
  • Expressförsändelse vid behov

Snabb hjälp vid reparationer

För att undvika driftstopp behöver reparationer utföras snarast möjligt. ABUS Sveruge Gruppen har egna välutbildade tekniker och via våra auktoriserade återförsäljare på drygt 25 orter finns hjälpen alltid nära till hands.

 

 

  • Snabb hjälp över hela landet
  • Egna välutbildade tekniker

ABUS avtalsservice ger tids- och kostnadseffektiv drift

För att förhindra onödiga driftstopp och öka personsäkerheten erbjuds ABUS avtalsservice för planerat och förebyggande underhåll. Med tillgång till expertis för reparationer och kontroller, snabba leveranser av reservdelar i original  samt produktförsäkran i 5 år blir användandet av kranutrustningen både tryggt och säkert.

 

ABUS SERVICE

Konditionskontroller med dokumentation av drift, underhåll och inspektioner är ägarens ansvar.
Serviceavtalet omfattar förebyggande underhåll och reparationer och erbjuds i tre modeller - bas, standard och plus – med service i lämpliga intervall på 1-12 veckor baserat på kranens drifttid per dygn.

 

ABUS CHECK

En telfer, lättravers eller svängkran ska genomgå en konditionskontroll när den har nått sin teoretiska livslängd. Testet utförs av en oberoende besiktningsman för ett opartiskt utlåtande. ABUS samordnar alla aktivtiteter så att du hela tiden har samma kontaktperson.

 

ABUS LIFE

Antal lyft, effektiv arbetstid och utnyttjande av kapaciteten hos en kran eller telfer avgör dess tekniska livslängd. När den har nåtts är det dags att göra en bedömning av den återstående konstruktiva livslängden. Vid en generalrenovering byts alla vitala delar ut så att den teoretiska livslängden förlängs.

 

ABUS UTBILDNING

Operatörer av lyftanordningar och lyftredskap kan gå en traverförarutbildning eller en servicekurs för egna kontroller av kranparken. Vi förmedlar även en rad specialutbildningar, bland annat för arbete på hög höjd, heta arbeten eller för truckar och saxliftar.

 

Prata kransystem, utbildning och service med ABUS

Har du behov av ett kransystem som passar just ditt företag? Vi utgår från dina förutsättningar för att tillsammans med dig komma fram tilll den bästa lösningen och hur vi på ABUS kan hjälpa till.

Du får inte bara tillgång till högkvalitativ kranutrustning. Vi ser även till att utbilda din personal så att de kan använda utrustningen på ett effektivt och säkert sätt. Och genom vår service säkerställer vi att allt fungerar optimalt även efter flera års aktiv användning. Vid tecknande av ABUS Service erbjuder vi ABUS Produktförsäkran 5 år som är en förlängning av garantin på relevanta produktdetaljer i upp till 5 år. 

ABUS kranar tillverkas i Gummersbach i Tyskland. Med en högeffektiv produktion baserad på väl beprövad standardteknik får ni ett kransystem med snabb leveranstid till ett konkurrenskraftigt pris.

Ta gärna kontakt med oss redan idag. Vi ser fram emot att få höra från dig!