ABUControl


Funktioner som är anpassade för användningsområde och förare, mycket god servicevänlighet och modernt informations- och konfigurationsgränssnitt. Tillgängligt för alla nya ABUS traverser.

Komfort

ANVÄNDARVÄNLIGA MODERNA KRANAR

Åk- och lyftrörelser

Kranarna från ABUS kan anpassas till rådande förhållanden via inställbara körprofiler. Kranar med två fasta hastigheter rör sig helt annorlunda än t.ex. frekvensstyrda kranar. Med åk- och lyftrörelser kan man anpassa kranarna till aktuell situation. Därmed kan ni hantera era kranar som ger just er ökad produktivitet.

Svajkontroll

ABUS svajkontroll ökar säkerheten och komforten vid transport av gods i känsliga områden. Svajkontroll bygger på matematiska beräkningar. Härvid beaktas åkhastigheterna, acceleration och fördröjning av kran och telfer, krokpositionen och längden på lyftverktyget. Detta ger totalt en säkrare lasthantering.

Säkerhet

AVVÄGD SYNKRONISERING

Synkronisering

ABUS synkroniseringsstyrning med två trallor på en travers ökar säker lasthantering av långa produkter. En övervakning av lyftrörelsen säkerställer att krokarna befinner sig på samma nivå. En förutsättning för detta är frekvensstyrning på lyftet. På traverser med tandemdrift, övervakas också åkrörelserna. Två traverser, maximalt fyra trallor, allt övervakat.  

Servicevriendelijk

MODULÄRT TILLGÄNGLIG – LIKFORMIGHET VID KONSTRUKTION

Servicevänlig

SE KRANVISUALISIERING

 

KranOS

Krandata, Inställning, Serviceinformationen. WLAN direkt på kranen.

Modulbaserade standardkomponenter med snabbkontakter

ABUControl satsar på välbeprövade, standardkomponenter från välkända elektroniktillverkare. Utbyte eller reparation kräver vare sig expertkunskaper eller programvarulicenser. Du har alltid fullständig kontroll över kranen. ABUControl är ett unikt löfte för enkelt underhåll och eventuella reparationer.

Radiostyrning ABURemote

ABUControl på traverser styrs med ABUS radiostyrning ABURemote. Alla säkerhets- och komfortfunktioner kan väljas direkt via radion . ABURemote finns i två olika versioner, ”Button“ respektive ”Joystick“.