ABUControl - Pendlingsdämpning


Pendlingsdämpningen reducerar betydligt lastkrokens pendelrörelser vid telferåk och kranåk. Pendlingsdämpningen baserar på matematiska beräkningar. Här tas kranens och telferns åkhastighet, krokläget och lyfttillbehörets längd med i beräkningen. Åkmotorerna accelereras och bromsas av ABUControl så att åkrörelserna motverkar pendelrörelserna, som därigenom dämpas.

Funktioner vid pendeldämpning

Pendlingsdämpningen kan endast reducera pendlingsrörelser genom acceleration och bromsning utgående från matematiska beräkningar. Yttre påverkan som vind, stötar mot hinder el.dyl. kan inte kompenseras av funktionen. Kranen bör hanteras av en erfaren kranförare.

Aktivering via ABURemote

Pendlingsdämpningen kan aktiveras och stängas av via ABURemote. Det inställda värdet för lyfttillbehörets (linans) längd kan ändras via ABURemote. Med knappen ”lyft“ och ”sänk“ kan längden på lyfttillbehöret ställas in. Detta tas då hänsyn till i beräkningen för pendeldämpning. När det är aktiverat, förblir pendeldämpningen aktiv, även om inte kranen används.