ABUControl - KranOS


Användardata (loggning), inställningar, serviceinformation; KranOS är ett grafiskt användargränssnitt som används för inställning av ABUControl. Åtkomst sker via en dator (t.ex. bärbar dator, surfplatta) med browser. Det ger att den årliga besiktningen och löpande förebyggande underhåll går lättare och därmed snabbare.

KranOS - en browser räcker

KranOS kopplas via en tillgänglig browser via t ex Chrome, Firefox, Internetexplorer etc. Visualisering sker via webbteknik och fungerar som en internetsida. Det behövs bara en laptop, surfplatta eller smartphone.

Access via WLAN

Varje kran som har ABUControl har en inbyggd WLAN-Router. Via denna ingång kopplar ni upp er mot kranen med t ex en surfplatta eller laptop och ni ”kan se kranen“. 

Anpassa er kran

I KranOS kan ni ändra olika inställningar för kranen. T ex kan ni ändra ramptider för acceleration och inbromsning. Också tillfälliga servicearbeten kan ni temporärt ställa in för.