LED Belysning
Komponenter Ändvagnar-Hjulblock

Komponenter & Tillbehör


Radiostyrning ABURemote


Kran med radiostyrning: utmärkande fördelar


Med möjligheten att manövrera kranar med radiostyrning är kranföraren inte längre bunden till en plats. Denne kan fritt bestämma varifrån kranen manvöreras. Detta resulterar i fler alternativ och kranföraren kan välja den plats som har bäst överblick över materialförflyttningen. Detta innebär bättre flexibilitet samt bättre säkerhet för kranföraren och tydligare kommunikation med kollegor.

Med radiostyrningen ABURemote är det enkelt att förflytta kran och last. Den ergonomiska sändaren och den moderna menynavigeringen möjliggör bekväm och säker hantering.

Fördelar kort sammanfattat

  • Smidig manövrering
  • Modern menynavigering
  • Säker mot funktionsstörningar
  • Upplyst display
  • Standardbatterier
  • Batteriladdning med lätthet
  • Ergonomisk fjärrkontroll för kranar och telfrar
Intresserad av denna produkt?
Begär in en offert.

RADIOSTYRNING ABUREMOTE

ABUS radiostyrning ger större rörelsefrihet för kranföraren som också får en bättre överblick över hela arbetsområdet, vilket även medför säkrare hantering.

Man kan välja mellan en knappsändare "Button" och en spaksändare. ABUS radiostyrningar kan även användas för travers med två trallor samt också för tandemstyrning, som innebär att två traverser gemensamt hanterar en gemensam last. 

Även om funktionerna är många kommer du snabbt att lära dig ABURemote. Med den intuitiva menyn kan du snabbt komma åt de olika kranfunktionerna. Fyra funktionsknappar kan du tilldela de kommandon som du använder mest.

ABURemote kommunicerar automatiskt med kranen på fria radiokanaler, vilket gör den mycket säker mot störningar. Alla kommandon når kranen utan problem och den önskade funktionen utförs.

Med den ergonomiska handsändaren Button manövrerar du kranen med en hand. Med stora kommandoknappar med lång slaglängd och noggrant utarbetade tryckpunkter kan du arbeta länge utan att trötta ut handen.

På den upplysta displayen visas information om valda inställningar, aktiva kranar och åkverk/åkvagnar, styrkan på radio-signalen och batteriets kapacitet. Användaren märker batteristatus genom färgen på displayen. Om ett lastindikatorsystem har installerats visas naturligtvis även vikten på lasten i kroken. Vid önskemål kan till och med nettovikt visas.

Laddningen av batterier är mycket lätt. Sändaren placeras i den medlevererade laddstationen och batterierna laddas induktivt. Man behöver därmed inte ta ut batterierna. Vid användande av t ex skyddsväska så behöver man inte ta ur radion. Skiftar man sändare visas automatiskt laddningsläget hos aktuell sändare. Laddstationen kan placeras på ett bord eller monteras vinkelrätt på en vägg. Tillbehör för väggmontage ingår.

Dyra batterier som dessutom är svåra att få tag på hör till det förgångna, ABURemote arbetar med standardbatterier. Mer än 40 timmars användningstid. Reservbatterier bär du alltid med dig i midjebältet till Joystick-systemet. Nu behöver du med andra ord inte längre åka till specialistbutiken för att köpa batterier.

Har du frågor eller önskar råd om någon av våra kranar radiostyrning?

Kran med radiostyrning – en inblick

Hur radiostyrs en kran?

En kran kan styras med hjälp av en manöverkabel och manöverhandtag. All oftare utrustas numera en kran med radiostyrning, så att kranförare kan manövrera kranen optimalt på arbetsplatsen.