Installations komponenter
Krokvåg

Komponenter & Tillbehör


Komponenter Styrteknik


Styrteknik

ABUS styrsystem består av välbeprövad teknik som genom ett modultänk täcker ett stort användningsområde. I hvudsak finns två lösningar;

  • Decentrailiserad styrning med elskåp på kranbryggan (SKR) och elskåp på trallan (SKA).
  • Centralt elskåp för kran och tralla som sitter centralt på kranbryggan.

Överlastskydd LIS

För ABUS lintelfrar finns en speciellt utvecklad enhet, LIS. Denna enhet finns i två varianter: LIS-SE och LIS-SV. Båda fungerar som överlastskydd och finns som standard med drifttidsräknare.

ABUControl

ABUS nya elektriska styrsystem ABUControl innebär introduktion av en rad säkerhetsaspekter med hög servicevänlighet i ett modulärt paket.

Med en central PLC registreras kranens alla rörelser som även lagras. Vid service kan man se till exempel drifttid, antal starter, lastkollektiv och återstående livstid på telfer. Man kan enkelt logga in på kranens PLC från golvet via WiFi för diagnos, vilket förenklar underhållet. Gränssnittet i mjukvaran KranOS är modernt överskådligt vilket ger tidseffektiv användarvänlighet.

Korsgränslägesbrytare

ABUS gränslägesbrytare för elektrisk begränsning minskar eller stänger automatiskt av rörelsen för kranar och telfrar.
De kan även användas för att köra runt hinder eller spärrade områden som inte ska köras över med kranens telfer. Brytpinnar på banan/huvudbalken används för att manövrera gränslägeskorsen.

Riktningsmärkning

Säkerhet vid manövrering av kranen är av största vikt. ABUS använder riktningsmärken så att kranens färdriktning alltid syns tydligt.
Denna riktningsmärkning är särskilt praktisk när en radiostyrning används för att köra kranen. Eftersom symbolerna på kranen exakt överensstämmer med dem på radiostyrningen eller hängmanöverdonet, är det tydligt vilken knapp som ska användas för önskad rörelse.

Därför ingår riktningsmärkena hos ABUS i standardleveransen för traverskranar och fästs på undersidan av kranen med hjälp av magneter.
Det innebär att det utan problem går att ändra deras position eller sätta dit dem i efterhand, vilket ger dem en stor fördel gentemot konventionella självhäftande märken.

Kollisionsskydd

Används fler kanar än en på kranbana?
Vi rekommenderar i sådana fall att installera ett fotoelektroniskt kollisionsskydd. Det skyddar kranarna mot stöta ihop oavsiktligt.

Detta kollisionsskydd består av två kopplingssteg. Ett mjukstopp där kranens åkhastighet sänks till långsamt körsätt när det finns en överhängande kollisionsrisk. Det går även att installera ett gränslägesstopp. Här bromsas körrörelsen in tills den stannat helt. Omkopplingsavståndet kan justeras steglöst på reflektionsfotocellen. Avståndet mellan kranarna kan vara upp till 20 meter.

Detta fotoelektroniska kollisionsskydd kan också användas när två lyftanordningar körs på en kran eller flera lyftanordningar körs på en bana.

Fotoelektroniska kollisionsskydd används även för hallkonstruktioner eller kranbanor som endast kan användas i begränsad omfattning vad gäller deras statiska belastning. Här måste dock säkerheten ytterligare höjas. För att göra detta används ett redundant fotocellssystem med kontroll- och störningsindikering. Detta kan förhindra att till exempel flera kranar står still på en kranbana med full last.