Komponenter Styrteknik
LED Belysning

Komponenter & Tillbehör


Krokvåg


Översikt

  • Handelsvåg i noggrannhetsklass III enligt aktuella EN-normer
  • Krokvåg i blickfånget för användaren
  • Integrerad vågmodul i lintelferns krokblock
  • Lastmätningen mäts via en ringtorsionlastcell
  • Möjligt med dataöverföring som option
  • Kan eftermonteras

KROKVÅG

Att veta vikten av vad som hänger i kroken är för flera kranoperatörer viktig information. Det kan vara olika behov som t ex att veta vikt för lastning på lastbil, beräkna materialåtgång för produktion, underlag för fakturering. Med ABUS krokvåg erhåller man en exakt produktionsfördel.

ABUS krokvåg är en digital kommersiell våg klassad enligt EN-normer, klass III. Kranvågen är kalibrerad och levereras redo för användning. Lastmätningen mäts via en ringtorsionslastcell. Vågens elektronik består av en modern SMD teknologi i robust industriellt utförande. Själva vågen är integrerad i lintelferns krokblock. Förlust av lyfthöjd är vid 4-partigt utförande lika med noll och minimalt vid 6-, 8- eller 10-partigt utförande.

Med ABUS krokvåg är lastvågen i blickfånget; på vågens display, på handsändaren eller som option monterad storlastdisplay på kranen. Vid behov kan man som option välja en enhet som läser in data via ett SD-kort i handsändaren. Alternativ överföring kan ske via radio som teledata(1) till en skrivare. Dessa data kan då bifogas i t ex lagerdokument, fakturor, vågprotokoll.