Elanslutning för hängbanor


Säkerhetsströmskena KBH

  • Beteckningen KBH står för kompakt kontaktskyddad hålkammarprofil – en profil som är korrosionsbeständig, robust och enkel att montera.
  • Strömskenan kan användas som huvudsaklig elanslutning längs en kranbana och på så sätt försörja flera kranar på en bana med ström. Den kan även användas längs en huvudbalk.
  • Genom att använda en strömskena kan kransystemets körsträcka utnyttjas fullt ut så att ingen nedhängande platt kabel från en traverskabel kommer i vägen.
  • Strömskenan uppfyller kraven i VDE, europeiska och internationella standarder och föreskrifter samt föreskrifterna för förebyggande av olyckor.
  • Kan även levereras för alla hängbanesystem som strömförsörjningssystem till kran och telfer

Traverskabel i separat löpskena

  • Elanslutning till telfern via en platt kabel som förs med i en separat löpskena med hjälp av en kabelvagn.
  • Genom att använda denna elanslutning kan telferns körsträcka utnyttjas till fullo.
  • Kan levereras för hängande kranar av typen ZHB och ZHB-X som strömförsörjningssystem till telfer