Portalkonstruktion


Har du ett armerat betonggolv (normalbetong eller stålfiberbetong) och vill använda ett hängbanesystem för transportarbeten?

Portalsystem utnyttjar stödavstånden mellan portalerna för att individuellt optimeras efter dina behov så att de inte kolliderar med maskinerna eller annan utrustning nedanför. Arbetsområdena under hängbanesystemet förblir lätta att komma åt. Eventuella sidoförstärkningar mellan portalerna fästs så högt som möjligt. Det gör att man fortfarande kan fram till den från sidan, t.ex. med en gaffeltruck.

Portalkonstruktion

Infästning av hängbanesystemet direkt i portalerna

En annan orsak till att skaffa ett portalsystem kan vara det stora antal upphängningar som behövs för hängbanesystemet, vilket kan göra en infästning i stödpelare med konsol olönsam.

Portaler med överliggande lastfördelningsbärare

Infästning av hängbanesystemet i lastfördelningsbalkarna

Portalkonstruktionerna är styvt konstruerade. De arrangeras vanligtvis fristående i hallen. Det går även att ansluta dem sidledes till hallkonstruktionen.

Fördel:
Pelarfötterna kan ha en mycket liten utformning – positionen säkras med hålad plugg