Infästning av hängbanor


Saknar du rätt länk för att fästa kransystemet i din hall?

Med ett flexibelt fästkoncept levererar vi lämpliga lösningar för individuella behov.

Behöver du en helhetslösning för ditt transportproblem?

Berätta vad du behöver – vi tar hand om resten. Vi har en mängd olika monteringsalternativ i vårt standardleveransprogram. Innehåller vår verktygslåda ingen befintlig lösning för dina behov, konstruerar vi en individuell lösning som uppfyller alla relevanta standarder och föreskrifter.

Du är i goda händer hos ABUS – vi tillhandahåller kransystem och överbyggnad i samma leverans. Du slipper bemöda dig med omständliga koordineringsarbeten.

Infästning i stålkonstruktioner

Följande infästningsvarianter är möjliga:

Infästning i armerat betongtak

Följande infästningsvarianter är möjliga:

Infästning i armerad betongbalk

Följande infästningsvarianter är möjliga:

Infästning i armerad betongvägg

Följande infästningsvarianter är möjliga:

Infästning i träbalkar

Följande infästningsvarianter är möjliga:

 

Infästning i armerat betonggolv

Följande infästningsvarianter är möjliga: