Infästning i en stålkonstruktion genom svetsning


Vill du fästa ett kransystem i en stålkonstruktion eller en stålplatta

Vi tillhandahåller monteringsplattor för påsvetsning som fästs i den befintliga konstruktionen. ABUS-upphängningen fästs sedan i dessa svetselement.