Hjälpbärare


Är det långt avstånd mellan hallens takstolar och saknas det plats för väggbalkar eller portaler på industrihallens golv?

Det finns en lösning för detta: hjälpbalkar som vanligtvis fästs i underbalkarna överbryggar stora avstånd. Dessa hjälpbalkar skapar ytterligare upphängningspositioner för hängbanan.

Hjälpbalk mellan armerade betongbalkar

Infästning av kransystemet med flänsklämmor

Hjälpbalk mellan armerade betongbalkar

Infästning av kransystemet med flänsklämmor

Hjälpbalk under en armerad betongbalk

Infästning av hängbanan med flänsklämmor