Infästning i rullsektion med flänsklämmor


Har du en befintlig stålkonstruktion bestående av valsade profiler (I-balk)?

Då kan du fästa en HB-krananläggning direkt på I-balken med flänsklämmor. Den kan fästas i underflänsen för olika profiler som I-, INP-, IPE-, HEA-, HEB- eller HEM-balkar.