Infästning i betongtak med genomgående ankare


Består hallkonstruktionen av ett armerat betongtak där hålad plugg inte kan användas för infästningen?

Då kan du använda ankare för infästningen. Taket ska också vara fritt tillgängligt ovanifrån, eftersom betongtaket ska borras igenom helt med en kärnhålsborrmaskin och ankarstängerna sätts in ovanifrån. Om möjligt bör detta ske innan golvmassan appliceras på våningen ovanför.

ABUS tillhandahåller genomgångsankare med tillhörande anslutningsmaterial.