Stödpelare med konsol


Har du ett armerat betonggolv och ingen monteringsmöjlighet i taket?

Då är ABUS stödpelare med konsol det mest kostnadseffektiva alternativet för montering på industrihallens golv. Injektionsankare från Fischer som utvecklats för dynamiska belastningar används för att fästa stödpelaren med konsol på golvet.

Hålad plugg får inte användas för infästning i golv av stålfiberbetong. I sådana fall har vi en alternativ lösning – kontakta oss.

Stödpelare med konsol

Stödpelare med konsol har ett ensidigt överhäng.

Stödpelarna med konsol finns även med väggbalkar på båda sidor (T-väggbalkar). Om två kransystem installeras bredvid varandra kan T-väggbalkar användas här för infästning i mitten.