Infästning i armerat betongtak med Halfenskena


Har Halfenskenor redan installerats i det armerade betongtaket? Eller planerar du en ny hall och vill redan i ett tidigt skede förse det armerade betongtaket med infästningspunkter?

I sådana fall är Halfenskenor som är godkända för dynamiska belastningar helt rätt val. En mellanplatta fästs på Halfenskenan med speciella Halfenskruvar – ABUS-upphängningen fästs sedan i denna.

I leveransen ingår Halfenskruvarna och mellanplattan – även underläggsbrickor för lättare höjdjustering ingår.