Infästning i armerade betongbalkar eller träbalkar med balkkonsol


Vill du fästa ett hängbanesystem direkt under en takstolen som det inte går att fästa runt om?

Med balkkonsolerna från ABUS kan hängbanesystem fästas direkt under den bärande konstruktionen. Man borrar igenom balkarna från sidan, vilket innebär att man slipper komma åt dem ovanifrån för monteringen.

Balkkonsolen kan användas för armerade betongbalkar och träbalkar med rektangulärt tvärsnitt. Det går till och med att använda den här konsolen för PI-balkar.

Armerade betongbalkar – PI-utförande

Skruvinfästning av upphängningen i balkkonsolen

Armerade betongbalkar – PI-utförande

Skruvinfästning av upphängningen i balkkonsolen