Infästning i armerat betongtak med profilupphängning


Har du ett armerat betongtak där det hängande kransystemet måste hänga längre ned från taket p.g.a. exempelvis ventilationskanaler?

I sådana fall kan profilupphängningar användas. Upphängningshöjden kan vara upp till 2000 mm. Profilupphängningarna fästs i taket med speciella hålade pluggar som är godkända för dynamiska belastningar.

En profilupphängning kan också vara ett alternativ till en upphängning med mycket långa gängstänger. Pendelbeteendet reduceras avsevärt och det behövs inte längre någon ytterligare stagning mot pendlingsrörelser.

Armerat betongtak

Montering av en profilupphängning med hålad plugg

Armerat betongtak

Montering av en profilupphängning med hålad plugg