Infästning i betongtak med hålad plugg


Har du ett armerat betongtak eller ett elementtak (filigrantak) som du vill fästa hängbanan i?

Den vanligaste typen av infästning för en sådan takkonstruktion är att använda hålade pluggar. I sådana fall borrar man hål i betongtaket där injektionsankare monteras, på vilka en mellanplatta monteras. ABUS-upphängningen kan fästas på denna mellanplatta.

Du får det allt infästningsmaterial som behövs, dvs. hålade pluggar, förankringsplatta och anslutningsmaterial.