ABUS introducerar nytt koncept för service och utbildning

ABUS Sverige Gruppen erbjuder koncept för service där vi utgår från tre olika behovsstadier;

  • Basservice; för dig med ett mindre servicebehov där vi kommer överens om ett lämpligt serviceintervall med förebyggande underhåll. Kostnad för slitdelar och reparationstid tillkommer.
  • Standardservice; serviceintervall enligt SS 768 00 04, vilket innebär rekommenderad service minst fyra gånger per år. Vid standardservice erbjuds också en rad optioner, som vi val övergår till Plusservice.
  • Plusservice; detta är i grunden standardservice men med tillval av option t ex serviceprogrammet PrePlus, som ger dig full kontroll över serviceaktivititer och kostnader. Andra exempel är dygnet-runt-jour med garanterad inställelsetid.

ABUS avtalsservice ger dig:

  • Planerat och förebyggande underhåll som minimerar driftstörningar.
  • Ca 20 procent rabatt på timpriset för tekniker samt ca 5 procent på kilometerkostnad.
  • ABUS original reservdelar som ger dig fullständig tillförlitlighet, perfekt passform och full ABUS garanti.
  • Tillgång till expertis där du som avtalskund får prioriterad behandling och tekniker med godkänd ABUS utbildning med tillhörande ABUS garanti på utförda arbeten.
  • Tillgång till optioner t ex dygnet-runt-jour och PrePlus.

Se under flik Kontakt för telefonnummer till försäljningskontor och service alt. ring 054–55 56 50 för vidarekoppling.

Service

ABUS Sverige Gruppen erbjuder koncept för service där vi utgår från tre olika behovsstadier

Produktdetaljer

Utbildning

ABUS Kransystem AB erbjuder en praktiskt inriktad kurs gällande löpande daglig tillsyn och periodiska underhållsarbeten.

Produktdetaljer
ABUS Kransystem AB
Strågatan 5
653 43 Karlstad

Tel.: +46 54 55 56 50
Fax: +46 54 55 56 57

info@abus-kransystem.se

ABUS Service

Kontakta oss för ABUS Service.