Drifttidsräknare för elektriska kättingtelfrar


Drifttidsräknaren används för att fastställa lyftanordningens faktiska arbetstid. Drifttimmarna som visas kan användas för att – i enlighet med FEM 9.755 – bedöma beräkningen av lyftanordningens återstående livslängd. Genom att använda en drifttidsräknare kan man generellt sett förlänga lyftanordningens livslängd.