Gränslägesbrytare för elektriska kättingtelfrar


elektronisk lyftgränslägesbrytare

  • Den elektroniska lyftgränsbrytaren skapar ytterligare säkerhet under drift med två fritt valbara avstängningspunkter. Avstängningspunkterna för högsta och lägsta krokläge kan programmeras individuellt med hjälp av en teach-in-knapp på hängmanöverdonet. När respektive avstängningspunkt uppnåtts avslutas lyftet eller sänkningen i denna rörelseriktning.
  • Som alternativ finns en lyftgränsbrytare med 2 extra mellanlägen. Den elektroniska lyftgränsbrytaren kompletteras med ytterligare 2 programmerbara avstängningspunkter mellan det övre och nedre avstängningsläget. Det går att köra fram till dessa som ”stop and go-positionen” som det sedan även går att köra förbi.
  • Elektronisk styrning med 48 V krävs

Klämbuffert

  • Används för parallellflänsade bärprofiler av S 235 (fria från olja och fett)
  • Passar åkverk med en åkhastighet på max. 36 m/min

Gränslägesbrytare åkvagnsförflyttning

  • Mjukstopp till åkvagnens låga hastighet innan balkens ände uppnås. Den motsatta körrörelsen kan utföras med högre åkhastighet för åkvagnen.
  • Förutom mjukstopp till den låga åkhastigheten går det även att utföra ett efterföljande mjukstopp innan balkens ände nås. Den motsatta körrörelsen går att utföra med hög åkhastighet.
  • En kontaktorstyrning krävs som tilläggsutrustning