Styrning för elektriska kättingtelfrar


Kontaktorstyrning med styrspänning på 48 V

  • Kontaktorstyrningen med en styrspänning på 48 V är utformad med modern, slitagefri halvledarteknik som integrerats i kättingtelfern. I jämförelse med konventionella mekaniska kontaktorer bidrar denna teknik till betydande vikt- och utrymmesbesparingar.
  • Om den elektroniska styrningen används med en kättingtelfer av typ GM2 och ett elektriskt åkverk, integreras styrningen i ett extra hus som fästs på kättingtelfern.

Frekvensomformare ABULiner för lyft/sänkning

  • För steglöst och skonsamt lyftarbete, i synnerhet för transport av känsligt glasgods, keramik eller skrymmande långgods. Kättingtelfer utrustade med ABULiner gör det dessutom möjligt att utföra precisa positioneringsarbeten vid krävande monterings- och sammanfogningsprocesser.
  • Ytterligare säkerhet: utrustningen med frekvensomformare inkluderar en elektronisk lyftavstängning med två fritt valbara avstängningspunkter som kan programmeras med hängmanöverdonet