Gränslägesbrytare för hängbanor


Gränslägesbrytare för åkvagnsförflyttning (tvärgående)

 • Kan levereras för alla hängbanor tillsammans med en elektrisk drivenhet för att flytta lyftanordningen (ingår i standardleveransen för radiostyrningar)

Gränslägesbrytare för krankörningens drivenhet (längsgående)

 • Mjukstopp till kranens låga åkhastigheten innan balkens ände uppnås. Det går att köra åt andra hållet med snabbare krankörningshastighet.
 • Förutom mjukstopp till den låga åkhastigheten går det även att utföra ett efterföljande mjukstopp innan balkens ände nås. Den motsatta körrörelsen går att utföra med hög åkhastighet.
 • En kontaktorstyrning krävs som tilläggsutrustning
 • Kan levereras för alla hängande kranar tillsammans med en elektrisk drivenhet för kranrörelsen (ingår i standardleveransen för radiostyrningar)

Fotoelektroniskt kollisionsskydd för intilliggande kranar

 • Om fler än en kran med elektriska drivenheter körs på ett spår rekommenderar vi ett fotoelektroniskt kollisionsskydd. Detta ökar säkerheten så att två kranar inte råkar kollidera.
 • Kollisionsskyddet kan bestå av två kopplingssteg: ett mjukstopp till kranens låga åkhastighet innan den andra kranen nås. Den motsatta körrörelsen kan utföras med högre åkhastighet för kranen.
 • Utöver mjukstopp till låg åkhastighet kan dessutom en efterföljande gränsavstängning utföras innan den intilliggande kranen nås. Den motsatta körrörelsen kan utföra med högre åkhastighet.
 • En kontaktorstyrning krävs som tilläggsutrustning
 • Kopplingsavståndet kan ställas in flexibelt. Avståndet mellan kranarna kan vara upp till 20 meter
 • Kan levereras för alla hängande kranar tillsammans med en elektrisk drivenhet för kranrörelsen (ingår i standardleveransen vid flera huvudbryggor och användning av radiostyrningar)

Förregling för drivenheter för åkvagnsförflyttning (tvärgående) och krankörning (längsgående)

 • Om hinder i hallen begränsar kranen måste dessa köras förbi. En förregling övervakar och stöder denna process.
 • I området där kranen och åkvagnen körs definieras områden där inga körrörelser kan utföras (ändlägesstopp). Dessa områden måste köras förbi med den andra körrörelsen. Det går att utföra den motsatta körrörelsen med högre åkhastighet.
 • För operatörer med särskild behörighetsnivå går det att överbrygga förreglingen med en (låsbar) brytare i manöverenheten. Denna funktion kan också begränsas till det långsamma körsättet.
 • En kontaktorstyrning krävs som tilläggsutrustning
 • Kan levereras för alla hängande kranar tillsammans med elektriska drivenheter för kran- och telferrörelsen

Elektronisk lyftgränslägesbrytare

 • Lyftgränsbrytare kan användas för alla hängbanesystem