Kättingtelfer / ABUCompact GMC - Förfrågan


Adressform önskas

Förnamn önskas

Förnamn är ogiltigt

Er e-mail adress måste vara i format namn@domän.se

Efternamn önskas

Efternamn är ogiltigt

Er e-mail adress måste vara i format namn@domän.se

Företag önskas

Företag är ogiltigt

Er e-mail adress måste vara i format namn@domän.se

Box/gata önskas

Box/gata är ogiltigt

Er e-mail adress måste vara i format namn@domän.se

Postadress önskas

Postadress är ogiltigt

Er e-mail adress måste vara i format namn@domän.se

Ort önskas

Ort är ogiltigt

Er e-mail adress måste vara i format namn@domän.se

Land önskas

E-mail önskas

E-mail är ogiltigt

Er e-mail adress måste vara i format namn@domän.se

Telefon önskas

Telefon är ogiltigt

Er e-mail adress måste vara i format namn@domän.se


Tekniska data för önskad krananläggning:
kg

Lyftkapacitet måste vara ett helt tal

mm

Lyfthöjd (HW) måste vara ett helt tal

Möjlighet att flytta last önskas

Telferåk önskas

mm

Banlängd (L) måste vara ett helt tal

Strömförsörjning önskas

Telferbalk:
existerande

Profiltyp telferbalk (t ex IPE 240) måste vara ett helt tal

mm

Flänsbredd telferbalk måste vara ett helt tal

mm

Flänstjocklek telferbalk måste vara ett helt tal

Förhållanden på plats
mm

Frimått i byggnad måste vara ett helt tal

mm

Högsta krokposition (HC) måste vara ett helt tal

mm

Höjd underkant kranbana (UK) måste vara ett helt tal

Vänligen ange hur kranbanan kan fästas. Vänligen använd kommentarsfältet..

Meddelande önskas

Please leave following fields empty!
ABUS Kransystem AB
Strågatan 5
653 43 Karlstad

Tel.: +46 54 55 56 50
Fax: +46 54 55 56 57

info@abus-kransystem.se