Manövrering för svängkranar


Körbar manövrering längs utliggaren

  • Rekommendation för elektrisk åkvagnsförflyttning och svängrörelse
  • Kan användas för svängkranar av typen VS och VW

Manöverorgan på lastkroken

  • Kan användas för svängkranar där endast lyft-/sänkrörelserna är elektriska och den maximala lyftkapaciteten är 250 kg

Radiostyrning

  • Kan användas för alla svängkranar från ABUS