Att uppnå topprestanda tillsammans: Fokus på 191 inomhuskranar hos KraussMaffei


Med en ledtid på bara några dagar tillverkar ABUS Kransysteme GmbH:s kranfabrik i Gummersbach en traverskran för industriellt bruk. I en serie på tre delar har vi följt tillverkningen av en 80-tons traverskran genom vår fabrik, som slutligen kommer att monteras efter transport på 550 kilometer i Parsdorf nära München. Tillsammans med 106 traverskranar och 25 svängkranar och lättraverser ingår den i en stor order för KraussMaffei Technologies GmbH, en av världens ledande tillverkare av maskiner för plastbearbetningsindustrin. Del 1 i denna serie fokuserade på leverans och förberedelse av råmaterialet samt montering av kranen under stålkonstruktionen. Del 2 fokuserade sedan på målning och elektrifiering av kranen. I den här sista delen av serien visar vi transporten och monteringen av kranen.

Smidig transport

Från fabriken till KraussMaffeis tröskel

På ABUS planerar vi vår interna serieproduktion av kranar i våra egna fabriker beroende på leveransdatum, dvs. från den dag då kranen ska monteras på kundens plats - i detta fall den nya byggnaden i KraussMaffei-fabriken. Enbart på grund av en traverskrans dimensioner - denna är över 22 meter lång - är det uppenbart att det skulle vara extremt utrymmeskrävande och därmed dyrt att lagra en färdig kran under lång tid hos tillverkaren.

Med nästan 200 kranar levererade till Parsdorf blir det snabbt tydligt vilket enormt planerings- och samordningsarbete som krävdes av projektledarna på ABUS och KraussMaffei för att leverera varje kran på rätt dag till rätt hall på den 200.000 kvadratmeter stora tomten strax utanför München. En traverskran med dubbla balkar, som denna 80-tonskran, demonteras vanligtvis och transporteras på minst två lastbilar. På varje ledad lastbil lastas och surras en av de två huvudbalkarna samt vagnsbalkarna och vajerhissen.

De tunga transporterna får vanligtvis inte köra förrän kl. 22.00, så motorvägspåfarterna på A4 nära Gummersbach blinkar ofta gult under kvällstimmarna när traverskranar fraktas härifrån till alla väderstreck. Hela Tyskland och angränsande europeiska länder förses på detta sätt med kranar direkt från Gumersbach. Till Skandinavien, Spanien och Polen transporteras kranarna förmonterade - eller när det gäller mindre traverskranar till och med komplett monterade. Endast utöver detta och för utomeuropeiska beställningar levererar ABUS så kallade CraneKits. Här placeras alla nyckelkomponenter som telfer, styrsystem, vagnar och kablar i en fraktcontainer - tillsammans med en detaljerad konstruktionsplan för huvudbalkarna, som sedan tillverkas av utvalda partnerföretag i respektive land enligt specifikationerna från Tyskland. På så sätt finns ABUS Krantechnik så långt bort som i Sydamerika, Australien, Asien och Nya Zeeland.

Problemfri montering

Montering av de 191 inomhuskranarna hos KraussMaffei

När traverskranen har anlänt till kundens anläggning krävs det inte mycket för att installera den. Ett ABUS-monteringsteam består vanligtvis av bara två personer, en lyft och en mobilkran. Här lossas först lastbilarna på plats och kranen monteras på marken. Tack vare den i stort sett färdiga monteringen i Gummersbach-fabriken är det oftast bara att skruva fast ändvagnarna på huvudbalken innan det är dags för traverskranens imponerande lyft på plats: en mobilkran lyfter traverskranen, montörerna vrider den sedan försiktigt i tvärriktningen av hallen och sätter ner den på kranbanan i kundens hall.

När det gäller tvåbalkstraverser, som denna 80-tonskranmonteras nu trallan som körs som en vagn över de två huvudbalkarna. På mindre traverskranar med en balk är vagnen vanligtvis placerad längst ned på huvudbalken och är redan monterad från fabrik.

Slutligen måste alla utskjutande komponenter, såsom strömavtagare eller specialutrustning, monteras på plats innan kranen teoretiskt sett är redo att tas i drift. Innan KraussMaffei får ta sina kranar i drift krävs dock en montagebesiktning. En expert kontrollerar att kranen är i korrekt skick och testar alla säkerhetsanordningar, till exempel ändlägesbrytarna i slutet av kranbanan, lyftgränsbrytarna som säkerställer att lastkroken stannar strax före den övre krokpositionen och, naturligtvis, överlastsäkerhetsanordningen. För detta ändamål måste en testlast fästas på kranen som ligger nära kranens faktiska maximala lastkapacitet. Med en 80-tonskran är detta ytterligare ett imponerande arbetssteg.

Efter att flytten från den tidigare anläggningen i Allach väster om München till Parsdorf inleddes i början av 2023, pågår produktionen sedan en tid tillbaka i de nya hallarna. 106 traverskranar från Gummersbach, tillsammans med 25 svängkranar och lättraverser, har sedandess hjälpt medarbetarna att tillverka maskiner för plastbearbetning på världsmarknadsledande nivå.

"För nästan exakt ett år sedan stod vi i kalla hallar på KraussMaffeis nya anläggning. Den dragiga, kalla byggarbetsplatsen har blivit logistik-, produktions- och monteringshallar [...]. Generellt vill jag än en gång berömma teamet på plats för det faktum att allt, trots alla utmaningar, gick smidigt och slutfördes korrekt [...].

- Markus Huber (projektledare på KraussMaffei)

Bildgalleri

Inblick i KraussMaffei-hallarna med 191ABUS-kranar

Översikt över alla delar i denna serie

Uppbyggnad av en 80-tons traverskran

Tillverkning av en 80-tons traverskran hos KraussMaffei - Del 1

Tillverkning av en 80-tons traverskran hos KraussMaffei - Del 2