Lintelfer modell U
Lintelfertralla modell D

Lintelfer


Lintelfer modell S


Översikt

  • Lyftkapacitet: 1 t - 10 t
  • Lina/krokblock vid sidan av traversbrygga vilket ger optimal krokhöjd

LINTELFER MODELL S

Lintelfern modell S kännetecknas av att linan löper vid sidan av kranbalken. På det sättet uppnås optimal krokhöjd inom lyftkapacitetsområdet 1 t - 10 t. Den optimerade krokhöjden är inte bara fördelaktig för befintliga byggnader och hallar: lintelfern modell S kan även bidra till minskade investeringskostnader vid projektering av nya hallar. Man har t.ex. möjlighet att använda över 35 m långa kranbalkar i enbalksutförande. I jämförelse med krananläggningar med en enbalks travers och en lintelfer modell E reduceras hallens höjd och därmed även kostnaderna. I jämförelse med en tvåbalkskran med ungefär samma bygghöjd utsätts byggnaden och kranbanan för mindre påfrestningar, vilket också ofta innebär minskade kostnader.