Infästning för svängkranar


Vilket kranfäste passar min tillämpning?

Här visar vi några av de olika alternativen för golvmontering:

I vad ska infästningen utföras? Vilka krantyper är möjliga? Vilka lyftkapaciteter och radier är möjliga? Vilka krav måste uppfyllas av kunden? Infästning
Ny byggnad
eller industrihallens golv, ännu inte skapat
Alla Alla lyftkapaciteter och radier Skapa grund Med ankarstång och mall
Ny byggnad
eller industrihallens golv ännu inte skapat,
passar perfekt för senare kraninstallation
Alla Alla lyftkapaciteter och radier Skapa grund Med optimalankare och mall
Industrihallens befintliga golv eller betongtak,

armerad 

normalbetong, ingen stålfiberbetong
LS / LSX Alla lyftkapaciteter och radier Kontrollera lämpligheten för industrihallens golv Med förankringsplatta
VS Upp till 500 kg alla utsprång;
från 500 till 3200 kg beroende på utsprång
Befintligt golv i industrihallen eller betongtak,
normalbetong eller stålfiberbetong
LS / LSX Alla lyftkapaciteter och radier Kontrollera lämpligheten för industrihallens golv Med mellanlägg
VS Upp till 1000 kg alla utsprång;
från 1250 till 5000 kg beroende på utsprång

 

Är du intresserad av en svängkranar med golvmontering? Begär in en offert.

Infästning med ankarstänger på fundament

Planerar du att använda en svängkran i din nya hallkonstruktion och vill ta kranen i drift på en gång?

Utnyttja i sådana fall den klassiska metoden för infästning av svängkranar med ankarstänger, som gjuts in i ett betongfundament – t.ex. när du konstruerar golvplattan.

Leveransen från ABUS innehåller ankarna och en stålmall. Mallen gör det enklare att exakt positionerna och rikta in förankringskorgen.

ABUS kommer också att tillhandahålla all information som krävs för att konstruera fundamentet, inklusive förstärkningen (enligt DIN 1045-1).

Infästning med ABUS optimalankare på fundament

Planerar du en ny hall vill kunna använda svängkranar i den vid ett senare tillfälle?

I sådana fall är optimalankare från ABUS en intelligent lösning – för alla situationer när man tills vidare fritt ska kunna komma åt och köra över kranens plats.

Ankarstängerna är delade i två och är förbundna med varandra via hylsor. För att förhindra att smuts tränger in är de marknära hylsorna skyddade med täcklock.

Svängkranen kan installeras vid en senare tidpunkt genom att skruva in gängade bultar i hylsorna.

Leveransen från ABUS inkluderar ankare och en stålmall. Mallen gör det enklare att exakt positionera optimalankaret och rikta in förankringskorgen.

ABUS tillhandahåller också all nödvändig information om hur fundamentet, inklusive förstärkningen, ska konstrueras (enligt DIN 1045-1).

Infästning med pluggplåt på betonggolv/tak

Har du ett betonggolv eller betongtak (C20/25 till C50/60) och vill installera en pelarsvängkran på det?

Dra då fördel av det flexibla alternativet att montera kranen med speciella hålade pluggar. Med svängkranar av typen LS, LSX eller VS (upp till 500 kg) är detta den konventionella lösningen för alla lyftkapaciteter och radier. Detta infästningssystem används också i många fall för pelarsvängkranar med en lyftkapacitet från 500 till 3 200 kg, beroende på radien.

I detta fall används kompositankaret som utvecklats specifikt för dynamiska belastningar. För att undvika snubbelrisken är den runda förankringsplattan utformad så att inget störande sticker ut uppåt.

I leveransen ingår förutom injektionsankarna och förankringsplattan även gjutformsringen och injekteringsbruket.

Infästning med mellanplatta på betonggolv

Har du ett färdigt betonggolv av normalbetong (C25/30) eller stålfiberbetong och vill eventuellt installera en kran på det?

I sådana fall är infästning med en fyrkantig mellanplatta en bra lösning. En kärnborr används för att borra igenom golvskivan. Därefter mejslas golvskivans nedre område ut så att återförankringsegenskaperna är goda efter att ankarna gjutits.

ABUS tillhandahåller mellanplattan. Vi kompletterar gärna leveransen med nödvändiga markankare, murbruk och gjutformsmaterial.

Infästning med mellanplatta på undertak av betong

Finns det ett undertak av betong (C25/30) i din byggnad där en svängkran ska monteras?

Detta är möjligt med mellanplattan från ABUS. Efter att man borrat igenom betongtaket monteras mellanplattan med de genomgående ankarna.

Leveransen från ABUS består av mellanplattan. Vi kan även tillhandahålla passande genomgående ankare, bruket och gjutformsmaterialet.