Infästning för väggmonterade svängkranar


Vilken kraninfästning passar min tillämpning?

Här visar vi de olika möjligheterna för väggmontering:

I vad ska infästningen utföras? Vilka krantyper är möjliga? Vilka lyftkapaciteter och radier är möjliga? Vilka krav måste uppfyllas av kunden? Infästning
Stålväggbalk Alla Alla lyftkapaciteter och radier Kontrollera väggbalkens lämplighet Med skruvförband
Stålväggbalk/väggbalk i armerad betong Alla Upp till 500 kg alla utsprång;
från 500 till 3200 kg beroende på utsprång
Kontrollera väggbalkens lämplighet Med klämkonsol
Väggbalk i armerad betong

VW 50

LW 36-235

LWX 36-200

Alla lyftkapaciteter och radier i dessa storlekar

Kontrollera väggbalkens lämplighet

Kärnborrningshål

Med 3-sidig väggbalkskonsol
Stålplattor
på stålväggbalk, betongväggbalk eller betongvägg
Alla Alla lyftkapaciteter och radier Kontrollera underkonstruktionens lämplighet Med svetsplattor
Armerad betongvägg Alla Alla lyftkapaciteter och radier Kontrollera underkonstruktionens lämplighet Med gängstänger och motplattor

 

Är du intresserad av en väggmonterade svängkranar med väggmontering? Begär in en offert.

Infästning i stålväggbalkar med skruvar

Har du en tillräckligt dimensionerad stålväggbalk som en väggmonterad svängkran ska fästas i?

Alla väggmonterade kranar från ABUS kan fästas direkt i dem med skruvar om anslutningsytan är minst 300 mm bred. Med typerna LW och LWX använder man väggkonsolen för att utföra detta, på typen VW skruvas de två väggfästena fast direkt.

Väggkonsolen/vägglagren ingår i standardleveransen – om ABUS utför monteringen tillhandahåller vi tillhandahåller även skruvförbanden som behövs.

Infästning i stålväggbalk eller väggbalkar av armerad betong med spännfästen

Har du statiskt lämpliga armerade betongstöd för krandrift i byggnaden?

Med klämkonsolen kan fyrkantiga och rektangulära armerade betongstöd användas för infästning. Man ska fritt kunna komma åt dem från alla sidor och vara minst 300 mm breda. För att hålla fast infästningen säkert i väggbalken på önskad höjd används gängstängerna för att applicera spännkraften som behövs.

Klämkonsolen som passar stödmåtten och nödvändiga fästmaterial ingår i leveransen.

Infästning i väggbalkar av armerad betong med 3-sidig väggbalkskonsol

Har din hall statiskt lämpliga väggbalkar av armerad betong som inte går att komma åt från baksidan?

Med en 3-sidig väggbalkskonsol går det att fästa svängkranar även i dessa balkar, där konsolens bredd är mellan 300 och 600 mm. För att göra det måste man på två ställen i väggbalken borra två horisontella kärnborrningshål. Svängstopp vid konsolen begränsar svängradien till 180°.

Om ABUS står för monteringen genomför våra montörer kärnborrningsarbetena upp till en balkbredd på 400 mm.

Väggbalkskonsolen som passar dina balkmått och infästningsmaterialet som krävs ingår i leveransen.

Infästning i armerade betongväggar eller armerade betongväggbalkar med hjälp av svetsplattor

Har du en armerad betongvägg eller armerade betongväggbalkar där stålplattor med återförankring gjutits in?

Med svetsplattor från ABUS kan du montera väggmonterade svängkranar på förberedda montageplattor. Förutsättningen är att plattorna sinsemellan ligger på exakt samma nivå och har en vinkelrät anslutningsyta. Svetsplattorna svetsas fast i underkonstruktionen och väggkonsolen/kranens vägglager skruvas fast på den.

ABUS tillhandahåller svetsplattorna med fästskruvarna som behövs.

Infästning i stålväggbalkar med hjälp av svetsplattor

Ett annat alternativ är att svetsa fast svetsplattorna direkt på stålväggbalkarna eller på bärande stålkonstruktioner, förutsatt att man inte ska borra igenom dem och det inte finns någon möjlighet att fästa runtom.

Infästning i armerade betongväggar med hjälp av väggfästen och genomgående ankare

Har din byggnad armerade betongväggar med tillräckligt hög belastningskapacitet?

För våra väggmonterade svängkranar LW och LWX ingår som standard väggkonsolen i leveransen. För väggmonterade svängkranar av typ VW måste väggkonsolen användas utöver vägglagren. Betongväggen borras igenom och väggkonsolen fästs direkt i betongväggen med hjälp av dragankare och motplattor.

På begäran kan vi även tillhandahålla lämpliga gängstänger för önskad väggtjocklek, inklusive motplattor och fästmaterial. Om vi utför ​​monteringen ingår detta i leveransen.