ABUS Sverige Gruppen

ABUS Kransystem AB


ABUS Sverige Gruppen

ABUS Kransystem AB, som är ett dotterbolag till tyska moderbolaget, bildar tillsammans med dess auktoriserade återförsäljare JJ Gruppen och CARLHAG konstellationen ABUS Sverige Gruppen. På svenska marknaden har vi har utvecklats till en av de ledande inom segmentet standardiserade industrikranar. Den framstående marknadspositionen har uppnåtts genom bl a:

 • Via ett väl utbyggt återförsäljarenät över hela Sverige, från Kristianstad till Kiruna med totalt ca 150 medarbetare.
 • Omfattande rådgivning och teknisk support vid projekt, service & utbildning.
 • Nyckellösningar för slutkunder. Vi erbjuder inte bara en teknisk lösning av traverser, svängkranar och telfrar, utan kan även erbjuda bredare lösningar inom materialhantering;
  • kranbanor
  • processkranar
  • lyftbord
  • vinschar
  • portabla aluminiumkranar
  • hydrauliska svängkranar för båtupptagning
  • lyftverktyg
  • vakuum- och magnetlyftok samt nivellerande lyftok
  • ordna montagebesiktningar via besiktningsorgan
 • Professionell service & underhåll via väl utbildade tekniker. Vi åtar oss även service av andra kranfabrikat, portar, lyftbord m m. På så sätt kan ni effektivt samla all aktuell service hos en leverantör, även nationella serviceavtal för anläggningar över hela landet.
 • ABUS Sverige Gruppen erbjuder snabb respons på er förfrågan och produkter med hög kvalitet till rätt pris och dessutom med bra leveranstider.​​​​​

Generationers travers personal

Ett unikt möte ägde rum där två olika generationer träffades som ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt traverser, svängkranar och telfrar. Stig Månsson och Tony Wittgren samlades för att under en dag glädjas åt varandras erfarenheter inom materialhantering.

Stig började sin bana i lyftbranschen 1959 på dåvarande svenska krantillverkaren Hvilans Mekaniska Verkstad AB i Kristianstad. Han jobbade sig upp till försäljnings- och exportchef fram till att verksamheten lades ner i Kristianstad 1980. Efter ett par olika projekt så lade Stig grunden år 1986 till det som idag är ABUS Sverige Gruppen, en organisation som idag sysselsätter ca 150 personer och omsätter gemensamt en halv miljard SEK. Stig säger ”när vi började så hade jag lager hemma i garaget. Vi växte otroligt snabbt och inom 5 år hade dåvarande generalagenturen SVABUS en omsättning på över 50 miljoner SEK och ABUS var representerat över hela Sverige, unikt att få uppleva en sådan utveckling”.

Tony Wittgren började hos generalagenturen ABUS Kransystem AB år 1998. Då hade ABUS funnits på svenska marknaden i 12 år och genomlevt den tuffa lågkonjunkturen under första halvan på 90-talet. Tony arbetade den första tiden hos den tyska koncernmodern för att lära sig grunderna, väl tillbaka i Sverige för att arbeta upp eftermarknadsprocesser, därefter marknadsföring för svenska marknaden och är VD / marknadsutvecklare sedan början 2010. Tony förklarar ”när jag började var vi knappt 50 personer inom ABUS Sverige Gruppen, idag är vi drygt 100 personer fler vilket också återspeglar sig i vår produkt- och eftermarknadsförsäljning. Jag får referera till Stig – unikt att få uppleva en sådan utveckling”.