ABUS Historia


2022   Invigning av utvecklingscentra, ett nytt forsknings- och utvecklingscenter i Lantenbach för utveckling- och teständamål samt ett 11 m högt testställ för lintelfer.
2021  

Grundande av ett dotterbolag för försäljning och service i Österrike.

ABUS sysselsätter 1200 personer över hela Europa.

Färdigställande av administrations- och utställningsbyggnader i Frankrike och Holland.
2019   Byggande av ytterligare två produktionshallar för serietillverkning av traverser i Gummersbach-Herreshagen. ABUS har därmed totalt 60 000 m² produktionsyta på anläggningen i Gummersbach-Herreshagen.

2016

 

Invigning av KranHaus, ett demo- och seminariecenter samt med angränsande administrationsbyggnad.

2015

 

Lättraversernas (HB-system) profiler är fundamentalt reviderade. Valsade stål- och aluminiumprofiler i ett stycke kommer ut på marknaden och många tillägg lanseras under åren som följer.

Introduktion av den intelligenta traverskranens elektronik ABUControl. Detta gör att special- och säkerhetsfunktioner på kranen kan implementeras ännu bättre. ABUS förlitar sig också på standardiserade mjukvarumoduler inom mjukvaruutveckling för ABUControl. Klartecknet för den modulära GM-lintelferserien ges också. Det börjar med storleken GM 1000, följt ett år senare av GM 800.

2012

 

Introduktion av den egna radiostyrningen ABURemote, som ett alternativ till manöverhandtag. EHPK semi-portalkran lanseras. ABUS erbjuder nu sina kunder end-to-end transportlösningar med traverser, konsolkranar, halvportalkranar och lätta lyft som t ex lättraverser, lättportalkranar och svängkranar.

2011

 

Driftsättning av en 15 000 m² stor produktionshall i Gummersbach-Herreshagen, för serietillverkning av större traverser.

2010  

Introduktion av lintelfermodell Z med lyftkapacitet upp till 120 t.

2009   Uppförande av utbildningsverkstad i Herreshagen för utbildning av konstruktions- och industrimekaniker, som första byggnad på den nya platsen Herreshagen.

2007

 

Uppförande och driftsättning av den nya centrala administrationsbyggnaden i Gummersbach–Lantenbach, där centrala avdelningar är samlade. Köp av mark i Gummersbach-Herreshagen som ger grunden för utbyggnad av produktion och administration under de närmaste decennierna.

2006–2008

 

Introduktion av den modulära ändvagnsgenerationen för alla traversmodeller. Den modulära generationen förlitar sig på högkvalitativ, mekanisk produktion med en betydande minskning av svetsfogar.

2006

 

Grundande av dotterbolag för försäljning och service i Polen.

2005

 

Uppnår produktion av den 100 000:e lintelfern.

2002–2005

 

Introduktion av ABUCompact modulära kättingtelfer.

2002-2005

 

Införande av ett eget elektroniskt lastindikeringssystem LIS-SE. En ny generation elektriska kättingtelfer ABUCompact lanseras. Det börjar med storlek GM 2, sedan GM4, GM6 och GM8 kommer att läggas efterföljande år.

Även här är standardiseringen av enskilda komponenter och möjligheten att kombinera dessa komponenter nyckeln till framgång.

2001

 

Grundande av dotterbolag för försäljning och service i Frankrike.

2000

 

Uppnår produktion av den 100 000:e kättingtelfern.

1999

 

Introduktion av enfas kättingtelfer ABUCompact GMC och införande av ett eget elektroniskt lastindikeringssystem LIS-SE.

1998   ABUS utvecklar lätta lyft-området: LPK lättportalkran och den elektriska enfas kättingtelfern "ABUCompact GMC", nu för laster upp till 250 kg, kommer ut på marknaden.

1997

 

Grundande av ett dotterbolag för försäljning och service i Kina (Shanghai).

Byggande av en 11 000 m² stor produktionshall för traverskranar i Gummersbach-Lantenbach med en kapacitet på över 4 000 traverser per år.

1996

 

Grundande av ett dotterbolag för försäljning och service i Nederländerna. I linje med europeisk standard lanserar ABUS sina egna överlastskydd: LIS-AV och LIS-SM lastindikatorsystem, vilket förhindrar mekanisk överbelastning av kranen.

1995

 

ABUS manöverhandtag introduceras. I och med detta etableras ABUS väl hos kranförarna för dess ergonomiska design.

1994

 

Grundande av ett dotterbolag för försäljning och service i Spanien och England. ELS enbalks traverskran med sidotelfer lanseras. De modulära drivenheterna AZF introduceras och utökas till andra storlekar under de följande åren.

1993   Världsomfattande lågkonjunktur: ABUS förblir framgångsrika tack vare flexibel utökning av standardprogrammet och utvidgning av säljorganisationen: 20 representanter i Tyskland och c:a 40 samarbetspartners i övriga världen. Grundande av dotterbolag för försäljning och service för den svenska marknaden sker.

1992-1993

 

Systematisk utökning av exporten och sluter flera olika partneravtal i Europa.

1991-1992   ABUS har 550 anställda.

1989

 

Byggande av anläggningen i Marienheide-Rodt som logistikcenter och ny produktionsplats för svängkranar och lättraverssystem.

1987

 

Grundandet av utvecklingscentret Marienheide nära Gummersbach. Där fortsätter arbetet med standardisering av krandelar - nyckeln till framgång för ABUS.

1984

 

ABUS börjar intensivt med utveckling och produktion av egna krankomponenter: den första generationen av ABUS lintelfer introduceras, ABUCompact-serien med kättingtelfer lanseras och den första lättraverseren kommer ut på marknaden med de standardiserade skenorna som kalla HB-system.

1982   ABUS har 110 anställda.

1974

 

Utveckling av egna krankomponenter. Den första egna produkten är ändvagn med ABUS åkmotor AZ.

1973-1974  

ABUS drar erfarenhet av lågkonjunkturen i hela världen: satsar på utökning av serieproduktionen för att höja lönsamheten.

1965

 

Grundande av bolaget ABUS Kransysteme av Werner Bühne i Wetter a. d. Ruhr och produktionsverkstaden i Gummersbach-Lantenbach byggs. ABUS har 20 anställda.

1964  

Produktion av den första svängkranen. Kort därefter den första stora ordern

(27 st svängkranar).