Produktutveckling Marienheide


I Marienheide återfinns vår utvecklingsavdelning. Här utvecklas idéer om hur att göra våra kranar bättre och mer prisvärda.

Vår utvecklingsavdelning arbetar kontinuerligt med att utveckla förbättrade krankomponenter. En självklarhet är moderna 3D-CAD program där fokus ligger på konstruktion av kvalitet. Varje produkt är konstruerad för att passa in i existerande produktprogram.  

ABUS bygger utefter principen modularitet. Det ger ett flexibelt och effektivt konstruktionssätt.