Produktion större traverser


I Gummersbach-Herrreshagen är allt ett nummer större. Produktionen av tvåbalkstraverser kräver plats åt alla håll. Sedan 2011 färdigställer ABUS årligen hundratals traverser upp till 120 t. lyftkapacitet och spännvidd upp till 42 m. På över 60 000 kvm byggs serietillverkade traverser, lintelfrar och ändvagnar samt specialanpassade traverskranar. I direkt anslutning ligger KranHaus, som är vårt utställnings- och utbildningscentra.

 

Under 2021 blev yta för komponenttillverkning färdigställd, sammantaget finns nu över 60 000 kvm produktionsyta.